dnes je 23.5.2024

Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

16.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101h až § 101k ZDPH– Kontrolní hlášení – Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Kontrolní hlášení – Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Kontrolní hlášení - povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podáníGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101c ZDPH až § 101f ZDPH– Kontrolní hlášení – Povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Informace k formulářům k DPH pro rok 2024

27.11.2023, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH (15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12…

Aktualizace formulářové vyhlášky pro oblast kontrolního hlášení DPH

4.5.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa informuje plátce DPH ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č.…

Novinky v DPH pro rok 2023Archiv

23.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na změny, které v ZDPH přinesla jeho novela, která ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 366/2022 Sb.

Změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH 2022/2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.)Archiv

17.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 366/2022 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 týkajících se zákona o DPH, která nabývají účinnost dnem 3. 12.…

Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2023 - oblast kontrolního hlášení

13.1.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast…

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením dle § 101g zákona o DPHArchiv

24.3.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

DPH a elektronické podání identifikovaných osob od 1. 1. 2021

18.1.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH, podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání,…

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Archiv

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Vliv mimořádných opatření na DPHArchiv

27.4.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco standardní návrhy novelizace zákona o DPH byly odsunuty na druhou kolej, objevila se v poslední době celá řada mimořádných opatření souvisejících s rozšířením koronaviru. Zároveň se mění podmínky, v nichž se plátci snaží dál vykonávat svou činnost, což…

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 4

18.12.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa upozorňuje, že ve Finančním zpravodaji MF č. 8/2019 byly publikovány Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 4 a Dodatek č. 4 k Pokynu GFŘ…

Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH v platnosti od 1. 10. 2019

4.10.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Všem plátcům a osobám podávajícím kontrolní hlášení DPH připomínáme, že od 1. 10. 2019 je v platnosti nová XML struktura kontrolního hlášení DPH.

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po novelizaci pro rok 2019

26.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen "zákon o DPH"). Dopady novely zákona o DPH pro rok 2019 na daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, která budou podávána od…

Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášenímArchiv

8.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k drobné změně při stanovování pokut souvisejících s kontrolním hlášením.…

Novela zákona o DPH 2019: Vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášeníArchiv

5.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází ke změně ve vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášení.…

Pokuty za nepodání kontrolního hlášení v roce 2018

31.1.2018, Zdroj: Česká daňová správa

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této…

Rekapitulace nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

5.1.2018, Zdroj: Finanční správa, Verlag Dashöfer

Níže naleznete přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018.

Změny v DPH pro rok 2018Archiv

15.12.2017, Ing. O. Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2018 zatím nebyly schváleny žádné rozsáhlejší novely zákona o DPH (235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále „ZDPH”).

Změny v náležitostech kontrolního hlášení od ledna 2018

9.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu došlo k úpravě náležitostí kontrolního hlášení, neboť dosavadní úprava nebyla dle tohoto rozhodnutí v souladu s ústavním pořádkem.

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

11.4.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo další informaci k problematice DPH, tentokrát k záležitosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníArchiv

6.4.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 bylo zavedeno Kontrolní hlášení a s ním i ustanovení § 101h ZDPH v podobě vyměření sankcí za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Určitou tvrdost především z toho pohledu, že vyměření sankcí se nebylo možné nijak…

Další rozšíření možností pro prominutí pokuty za pochybení při podání kontrolního hlášení

17.3.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají…

Změna u formuláře kontrolního hlášení od 1. 1. 2017

11.11.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení, a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na…

Kontrolní hlášení - zkušenosti, nejčastější chyby, novinkyArchiv

1.9.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2016 vešla v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která zavedla novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. Nyní již máme za sebou několikeré jeho podání a zvykáme…

Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH

31.8.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa upozornila, že v důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29. 7. 2016, došlo k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH,…

Nový pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

18.8.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn D-29 řešící prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona o DPH

10.6.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydalo novou Informaci k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016. Jde o materiál zaměřující se na neúčinnost podání pro účely daně z…

První poznatky k podaným kontrolním hlášením

1.4.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa zveřejnila první poznatky z prověřování kontrolních hlášení. Ve své zprávě informuje o tom, jakým způsobem vyzývá k odstranění příslušných nedostatků a v jaké lhůtě je plátce povinen chybu…

Ke kontrolnímu hlášení DPH - k části A.2.

29.2.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa reaguje na časté dotazy ke kontrolnímu hlášení, které v poslední době zaznamenala, a to konkrétně ve vazbě na část A.2. - přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU, a sděluje…

Řešené dotazy ke kontrolnímu hlášení - daňové doklady

16.2.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Níže naleznete některé nejčastější řešené otázky ke kontrolnímu hlášení ve vztahu k evidenčním číslům daňových dokladů a limitu 10 000 Kč včetně daně pro účely zařazení do části A.4/A.5 a části B.2/B.3 kontrolního hlášení. Tyto odpovědi byly zveřejněny na…

Řešené dotazy ke kontrolnímu hlášení - platební a splátkový kalendář

15.2.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Časté dotazy z oblasti kontrolního hlášení jsou i ve vztahu k platebnímu a splátkovému kalendáři. Níže naleznete některé řešené dotazy k tomuto tématu.

Aktuální informace - 2. část (změny v zákoně o DPH)Archiv

5.2.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejzásadnější změnou v oblasti DPH pro rok 2016 je bezesporu nová povinnost v podobě kontrolních hlášení. Nejen tomuto kontrolnímu hlášení, ale i ostatním změnám v DPH od roku 2016 je věnován následující text. Zmíníme i novinky připravované, které ke dni…

Rekapitulace změn v oblasti DPH pro rok 2016

8.1.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. 1. 2016 dochází v oblasti DPH opět k řadě změn. Níže naleznete základní rekapitulaci těchto novinek. Změny budou i nadále v průběhu roku 2016.

Elektronická podání od roku 2016Archiv

5.1.2016, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronizace státní správy stále pokračuje a přináší s sebou nové povinnosti pro daňové subjekty.

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 - postupy při vyplňování formulářeArchiv

2.12.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které je od 1. 1. 2016 povinen podávat ve stanovených lhůtách každý plátce, jemuž tato povinnost vznikla podle § 101c a násl. ZDPH, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších…

Řešení praktických otázek ke kontrolnímu hlášení DPH od ledna 2016 (2. část)

13.11.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Přinášíme další odpovědi na praktické otázky ke kontrolním hlášením DPH, která budou od 1. 1. 2016 povinná pro plátce DPH.

Řešení praktických otázek ke kontrolnímu hlášení DPH od ledna 2016 (1. část)

30.10.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Od ledna 2016 čeká většinu plátců DPH nová povinnost v podobě povinných kontrolních hlášení. Tato hlášení s sebou jistě přinesou řadu praktických otázek. Řešení některých z nich naleznete…

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016Archiv

2.10.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), povinnost plátců podávat ve stanovených případech tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

1.10.2015, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská komise již od r. 2011 avizuje práci na novém systému DPH, který by měl být podle vyjádření Komise jednodušší, efektivnější a odolnější k daňovým podvodům.

Kontrolní hlášení DPH - struktury XML souborů

5.8.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů…

Další povinnosti pro plátce daně od roku 2016 v podobě kontrolních hlášení DPH

29.5.2015, Zdroj: Česká daňová správa

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem…

Nahrávám...
Nahrávám...