dnes je 24.4.2024

Zvýšení kompenzací po pracovním úrazu či nemoci z povolání

23.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od června 2022 se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání.

K povinnému testování zaměstnanců

17.1.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Od pondělí 17. ledna 2022 začíná povinné testování zaměstnanců. Týká se všech bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni.

Podrobnosti k povinnému testování zaměstnanců na pracovišti

8.12.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bylo všem zaměstnavatelům uloženo zajistit pravidelné testování všech zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to s frekvencí jedenkrát za…

Ke změně zákona o bezpečnosti práce od 1. 7. 2022

21.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů definitivně prošel. Změny budou účinné od července roku…

Jak zajistit bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru?

10.11.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření…

Od ledna 2019 se zvyšují náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

18.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

O 3,4 procenta budou od 1. 1. 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém prosincovém…

Nová legislativa upravující ochranu a bezpečnost při práci zaměstnanců a OSVČ

8.10.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Hlavním cílem úpravy je zvýšit bezpečnost a ochranu při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně…

K novele zákoníku práce účinné od 1. října 2018

14.9.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem číslo 181/2018 Sb. dochází od 1. října k drobné novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Mění se § 271b, který upravuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní…

Vláda schválila posunutí zavedení e-neschopenky

2.7.2018, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh zrušit v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení zavedení elektronických neschopenek od 1. ledna 2019.

Aktuálně k připravované novele zákoníku práce

9.4.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna nepodpořila projednání novely zákoníku práce ve zrychleném řízení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak poškodila lidi po pracovním úrazu.

Co se chystá nového pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením?

28.3.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí, který mění oblast zaměstnávání handicapovaných osob. Pro firmy nebo organizace zaměstnávající zdravotně postižené spoluobčany bude transparentnější a jednodušší. V současnosti platí systém chráněných…

Vláda schválila změny v odškodňování bolesti, pracovních úrazů a nemocí z povolání

7.7.2016, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kterou schválila vláda, zpřesňuje systém odškodňování a vyvažuje dosavadní nesrovnalosti, jež mohly vyvstat při hodnocení…

Záznam o pracovním úrazu musí vždy dostat i zdravotní pojišťovna

9.5.2016, Zdroj: VZP

Jak je to s povinností hlásit zdravotní pojišťovně úraz zaměstnance v zaměstnání či žáka ve školském zařízení? Jaké formuláře máme použít a kdy nejpozději musíme úraz hlásit?

Nové nařízení vlády v odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání

15.10.2015, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Jeho smyslem je stanovit pravidla pro…

Co se změní v zákoníku práce ještě do konce tohoto roku?

21.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce projednávaná jako sněmovní tisk č. 376 byla schválena. Nejrozsáhlejší změnou je především úprava, resp. přesun celé právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání v zákoníku práce, a to z…

Nový seznam nemocí z povolání a evidence pracovních úrazů od roku 2015

22.8.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila nový seznam nemocí z povolání a zpřesnění hlášení a evidence pracovních úrazů. Uvedené by mělo platit od 1. 1. 2015

Nová vyhláška k zákonu o specifických zdravotních službách

10.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pera Ministerstva zdravotnictví vyšla nová vyhláška č. 79/2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje některé otázky týkající se poskytování pracovnělékařských služeb. Vyhláška je účinná od…

Zmírnění podmínek pro povinné vstupní prohlídky

1.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novela reaguje na četné ohlasy z praxe, kdy zákon zavedl povinné vstupní prohlídky i u osob konajících práci např. na základě dohod o provedení…

Preventivní zdravotní prohlídky ano či ne?

21.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přijetím zákona o specifických zdravotních službách řeší od 1. dubna řada zaměstnavatelů otázku povinných preventivních prohlídek, a to především u krátkodobých zaměstnání, resp. u zaměstnanců na dohody o provedení práce. Z hlediska…

Nahrávám...
Nahrávám...