dnes je 23.5.2024

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

12.3.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

NEMOCENSKÉ je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona)…

Změny v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

29.11.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový zákon č. 321/2023 Sb., kterým dochází s účinností od 1. 1. 2024 mj. ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to i znění § 203a, upravujícího nově…

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

4.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na novelu zákoníku práce č. 281/2023 Sb., účinnou od 1. října, byla zveřejněna i doprovodná vyhláška.

K nové úpravě informační povinnosti zaměstnavatele dle novely zákoníku práce od 1. 10. 2023

4.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Transpoziční novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. přináší řadu změn. K 1. říjnu 2023 dochází mj. ke změnám úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného…

Velká novela zákoníku práce vychází ve Sbírce zákonů

20.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Velká novela zákoníku práce je definitivně schválena a vychází tento týden ve Sbírce zákonů pod č. 281/2023 Sb. Novela je účinná od 1. 10. 2023, resp. některá ustanovení později (od ledna 2024,…

Kdy a jak čerpat ošetřovné?

23.8.2023, Zdroj: ČSSZ

Jaké jsou možnosti čerpání ošetřovného v situaci, kdy zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého?

Uvolnění zaměstnanců na letní tábory

17.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál. Co je dobré vědět z hlediska sociálního zabezpečení?

Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné?

25.4.2022, Zdroj: ČSSZ

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Dále se dočtete, kdo a v jakých situacích může ošetřovné…

Ošetřovné od 1. 3. 2022

3.3.2022, Zdroj: ČSSZ

Čerpání krizového ošetřovného podle zákona č. 520/2021 Sb. skončilo k 28. 2. 2022.

Novela zákona o krizovém ošetřovném

16.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, MPSV

Krizové ošetřovné bude náležet i v případě mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného distančního vzdělávání.

K doplatkům krizového ošetřovného

31.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že v případech, kdy bylo zaměstnancům krizové ošetřovné vyplaceno pouze za období 9 kalendářních dnů, přestože potřeba péče v souvislosti s karanténou nebo izolací trvala déle, je možné požádat o doplacení…

Souběh eNeschopenek pro karanténu a nemoc

31.1.2022, Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního pojištění zveřejnila na základě častých dotazů zaměstnavatelů informace k postupu v situaci, kdy jsou souběžně vystaveny eNeschopenky pro karanténu a pro…

Otcovská a dlouhodobé ošetřovné od 1. 1. 2022

19.1.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022, přináší změny u dvou dávek nemocenského pojištění, a to u otcovské a dlouhodobého…

Vybrané zákony zveřejněné na sklonku roku 2021

5.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Až na samém konci uplynulého roku byly definitivně schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů tři důležité zákony pro podnikatele. Jde o tzv. izolačku, krizové ošetřovné a kompenzační bonus pro rok…

Sněmovna schválila izolačku i krizové ošetřovné

7.12.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanci schválili ve zkráceném jednání návrhy MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku – tzv. izolačky a dále i krizového ošetřovného.

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ a další krizová opatření

22.11.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda Andreje Babiše v demisi schválila na mimořádném jednání v pátek 19. listopadu 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zavádí pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ (to se netýká osob s dokončeným očkováním), i návrhy zákonů o…

Část programu Antivirus bude pokračovat do konce roku

4.11.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Režim A podpůrného programu Antivirus je prodloužený do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa.

Ošetřovné ve zkratce

14.9.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění. S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole –…

K novele zákona o nemocenském pojištění od ledna 2022

16.8.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ti, co pečují o své blízké dlouhodobě nemocné, budou nyní mít snazší cestu k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému. Poslanecká sněmovna totiž schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje možnosti získání obou dávek tak, aby lépe umožňovaly…

Krizové ošetřovné skončilo

14.7.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Nárok na čerpání krizového ošetřovného skončilo 30. 6. 2021. Od 1. července 2021 lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších…

Program Tornádo pro zaměstnance i zaměstnavatele zasažené tornádem

13.7.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem. Připravilo pro ně cílený program Tornádo na podobném principu jako program Antivirus.

Část programu Antivirus je prodloužen do konce října

2.7.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda až do konce října. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo…

Klíčová novela zákona o zaměstnanosti definitivně prošla

24.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela zákona o zaměstnanosti, která přináší tzv. kurzarbeit, byla definitivně schválena, novelu již podepsal prezident republika. Díky kurzarbeitu půjde zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z…

Vláda prodloužila část programu Antivirus v režimu A

4.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo…

Krizové ošetřovné nově i pro příbuzné žijící mimo společnou domácnost

7.5.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb., který přináší další rozšíření možnosti čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Díky této novele mohou nárok na dávku uplatnit nejen rodiče a osoby, s…

Ošetřovné se zvyšuje na 80 procent výdělku

28.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii vzrostlo zpětně už od 1. března ze 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Čerpat ho bude možné i při ošetřování dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. Tyto změny přinesl zákon č. 173/2021…

Program Antivirus i tzv. „Izolačka“ zatím pokračují

27.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpůrný program Antivirus i výplata mimořádného příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě prozatím pokračují dále...

Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. izolačka) v příkladech

30.3.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Níže naleznete informace k mimořádnému karanténnímu příspěvku (tzv. izolačce), k jeho výši a odpočtu pojistného. Výklad je doplněn několika praktickými…

Karanténní příspěvek - tzv. „izolačka“

16.3.2021, Zdroj: ČSSZ

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci), a to na základě nového zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Příspěvek jim vyplatí jejich…

Program Antivirus v březnu nekončí!Garance

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora pracovních míst v březnu neskončí. Program Antivirus se prodlouží do konce dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo cestu, jak dodržet pravidla poskytování veřejné podpory kvůli COVID-19 a zajistit další fungování programu. A to díky schválení…

Mimořádný příspěvek pro zaměstnance s COVID-19 nebo v karanténě

15.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze podpořila minulý týden návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Od 1. března 2021 tím…

Novinky v resortu MPSV pro rok 2021

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rok 2021 přináší další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dochází k navýšení důchodů, zvyšuje se i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV prosadilo také novelu zákoníku práce a s ní spojené sdílené pracovní…

Program Antivirus a aktualizace manuálu

23.11.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program podpory zaměstnanosti tzv. Antivirus byl prodloužen do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí během listopadu aktualizovalo manuál, který k tomuto programu poskytuje bližší a ucelené…

Ošetřovné pro OSVČ

26.10.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o…

Krizové ošetřovné se bude zvyšovat

26.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V legislativní nouzi poslanci na jednání dne 21. 10. 2020 podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na krizové ošetřovné, které bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol. Díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se…

Vláda schválila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

14.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace. Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u…

Vláda schválila pravidla pro Kurzarbeit

1.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh novely zákona o zaměstnanosti na zavedení Kurzarbeitu. Jedná se o nástroj, který při závažných hospodářských potížích umožní zachovat pracovní místa a po přechodnou dobu tak pomůže českým firmám i jejich zaměstnancům. Vládou schválený…

Program Antivirus A a B se prodlužuje do konce října

15.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutím vlády jsou do 31. 10. 2020 prodloužené oba stávající režimy programu Programu Antivirus A a B.

Od 1. 7. 2020 se podmínky pro čerpání ošetřovného vrací do původního stavu

1.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 30. června 2020 skončila mimořádná vládní opatření, na jejichž základě bylo možné čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2020 tak lze opět čerpat ošetřovné pouze na dítě mladší 10 let, pokud je škola či…

K obsahu novely zákoníku práce 2020/2021

25.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV prosadilo výraznou pomoc zaměstnavatelům i rodinám, a to díky novele zákoníku práce, která nabyde účinnosti 30. července 2020. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit…

Odklad plateb sociálního pojištění u zaměstnavatelů a prodloužení nároku na ošetřovné

26.5.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých…

Ošetřovné v době koronavirové krize

8.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro…

K novele zákoníku práce účinné od 1. října 2018

14.9.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem číslo 181/2018 Sb. dochází od 1. října k drobné novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Mění se § 271b, který upravuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní…

Vláda schválila posunutí zavedení e-neschopenky

2.7.2018, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh zrušit v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení zavedení elektronických neschopenek od 1. ledna 2019.

Dlouhodobé ošetřovné - poprvé od 1. června

4.6.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Připomeňme, že letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7…

Zákon nově zakazuje obchodníkům prodej o svátcích

21.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky podepsal senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 275). Tento zákon nově zakazuje prodej v obchodech během vybraných státních a ostatních…

Co by mohla změnit novela zákoníku práce v oblasti tzv. "homeworkingu"?

24.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od dubna 2017 by mohla platit poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce. Jedním z okruhů změn, kterých se novela dotkne, bude i úprava tzv. „homeworkingu“, neboli úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Co je důvodem a obsahem navrhovaných…

Patří doba „převlékání“ na pracovišti do pracovní doby či ne?

28.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce stanoví, jaké povinnosti má zaměstnanec před začátkem pracovní doby. Otázkou může být, zda do pracovní doby patří i doba převlékání do pracovního oděvu, příp. zda může zaměstnavatel tuto otázku upravit vnitřním…

Čerpání dovolené v roce 2012

8.11.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV se vyjádřilo k otázce čerpání dovolené. Poslední velkou novelou zákoníku práce byly s účinností od počátku t.r. provedeny mj. některé podstatné změny v úpravě dovolené.

Nahrávám...
Nahrávám...