dnes je 23.5.2024

Sdělení týkající se zaměstnávání cizinců

23.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu dojde od 1. 7. 2024 k plné digitalizaci agendy informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců. Bude tak zajištěno automatické propsání hlášených dat do databáze úřadu. Zaměstnancům úřadu odpadne další…

K nové úpravě informační povinnosti zaměstnavatele dle novely zákoníku práce od 1. 10. 2023

4.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Transpoziční novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. přináší řadu změn. K 1. říjnu 2023 dochází mj. ke změnám úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného…

Velká novela zákoníku práce vychází ve Sbírce zákonů

20.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Velká novela zákoníku práce je definitivně schválena a vychází tento týden ve Sbírce zákonů pod č. 281/2023 Sb. Novela je účinná od 1. 10. 2023, resp. některá ustanovení později (od ledna 2024,…

Plánované změny u dohod o provedení práce

8.6.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Součástí plánovaných změn od roku 2024, které navrhla vláda a které jsou součástí tzv. "Ozdravného daňového balíčku", je i zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce.

Novela zákona o zaměstnanosti posílí ochranu agenturních zaměstnanců

10.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, kterou předložilo MPSV. Návrh upravuje především problematiku související s agenturami práce. Zásadní je ochrana samotných zaměstnanců.

Nová povinnost od 1. dubna: přihlásit zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

30.3.2023, Zdroj: ČSSZ

Od 1. 4. 2023 přibude zaměstnavatelům nová povinnost vůči ČSSZ. Nově musí přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.

Zvýšení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července 2022.

K ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

13.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Termín pro vyplnění ELDP se blíží

22.4.2022, Zdroj: ČSSZ

Evidenční listy důchodového pojištění musí zaměstnavatelé vyplnit každý rok nejpozději do konce dubna.

Úprava tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání“

1.4.2022, Zdroj: ČSSZ

ČSSZ připomíná, že od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání…

Pomoc pro Ukrajince a jejich zaměstnavatele

28.2.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje okruh pomoci pro Ukrajince a také jejich zaměstnavatele.

Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

12.10.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk…

Zdanění příjmů studentů na brigádách

18.8.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za…

Program Antivirus v březnu nekončí!Garance

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora pracovních míst v březnu neskončí. Program Antivirus se prodlouží do konce dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo cestu, jak dodržet pravidla poskytování veřejné podpory kvůli COVID-19 a zajistit další fungování programu. A to díky schválení…

Rychlejší možnost získání sezónních pracovníků pro podnikatele v zemědělství a potravinářství

29.6.2018, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství informuje o režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny. Tím se pro některé podnikatele zrychlí možnost získání potřebné pracovní…

Pozor na formulaci inzerátu při hledání nových zaměstnanců! Snadno by mohl být porušen zákon…

24.4.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Inspektoři práce kontrolují pravidelně dodržování zákazu diskriminace. Inzerát při hledání nového zaměstnance s formulací „přijmeme ženu s odrostlými dětmi“, by mohl být…

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Kdo může využít uvolněnou podmínku pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou?

29.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce provedená zák. č. 155/2013 Sb. od 1. 8. 2013 v § 39 odst. 4 upravuje výjimku pro možnost sjednávání pracovního poměru na dobu určitou bez omezení délky a četnosti jeho sjednání. Sjednávat pracovní poměry za těchto podmínek je možné až od…

Změna ustanovení o pracovním poměru na dobu určitou

5.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky podepsal novelu zákoníku práce. Ta upravuje ustanovení § 39, které se týká uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.

Uvolnění podmínek pro uzavírání smluv na dobu určitou

29.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsáhlá novela zákoníku práce platná od ledna loňského roku přinesla mj. i úpravu v oblasti uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Praxe však brzy ukázala, že tyto změny nepřinesly přepokládané zvýšení flexibility na pracovním trhu, ale že tomu bylo…

Zmírnění podmínek pro povinné vstupní prohlídky

1.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novela reaguje na četné ohlasy z praxe, kdy zákon zavedl povinné vstupní prohlídky i u osob konajících práci např. na základě dohod o provedení…

Nahrávám...
Nahrávám...