dnes je 1.6.2023

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2023Garance

17.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v letošním roce 2023; další změny jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Úhrada příspěvků a pojistného zaměstnavatelemGarance

29.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti v celkovém úhrnu až do výše 50 000 Kč ročně (dříve to bylo méně, viz tabulka) platby zaměstnavatele za zaměstnance na soukromé životní pojištění, na penzijní připojištění se státním…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023Garance

9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. lednu kalendářního roku přináší legislativní proces tradičně změny i do oblasti zdravotního pojištění. Tyto změny mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (mimo…

Změny v platbách zdravotního pojištění v roce 2023

17.1.2023, Zdroj: VZP

Od 1. 1. 2023 se mění výše plateb na zdravotní pojištění u OSVČ, OBZP, zaměstnanců a státních pojištěnců.

Přeshraniční práce na dálku (telework, home office) a formulář A1 CZ

23.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o postupech pro určení státu pojištění v případě přeshraniční práce na dálku (telework), které jsou z její strany uplatňovány v souvislosti s pandemií covid-19. Tyto postupy se týkají zaměstnanců i…

Nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků

2.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Platí nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků: stát jej už nebude platit všem.

K podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021

22.4.2022, Zdroj: ČSSZ, VZP

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální…

Změna v Přehledu OSVČ a ve výpočtu penále u zdravotního pojištění

31.1.2022, Zdroj: VZP

Od ledna 2022 se OSVČ a další plátci pojistného mohou mj. potkat se dvěma změnami. Jedna mění způsob vyplňování formuláře pro podání Přehledu OSVČ pro účely zdravotního pojištění, druhá pak způsob výpočtu…

Důležité hodnoty zdravotního pojištění a další změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022Archiv

11.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě státu, který hradí zdravotním pojišťovnám pojistné za osoby, které jsou „státními pojištěnci”, jsou plátci pojistného zaměstnavatelé (za zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, které ve zdravotním pojištění představují osoby samostatně výdělečně činné…

K výši plateb zdravotního pojištění od roku 2022

24.11.2021, Zdroj: VZP

Jak se změní platby zdravotního pojištění v roce 2022? Čtěte dále....

Nová výše paušální daně pro rok 2022

9.11.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívají paušální režim, že pro zdaňovací období roku 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální…

Růst průměrné mzdy od roku 2022

13.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní…

Zdanění příjmů studentů na brigádách

18.8.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za…

Mimořádné odměny zaměstnanců v sociálních službách v rámci mimořádné dotace

18.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV zveřejnilo stanovisko k postupné výplatě mimořádných odměn zaměstnancům v sociálních službách v rámci mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2021.

Vláda prodloužila část programu Antivirus v režimu A

4.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo…

Co pomůže při vyplňování Přehledu příjmů a výdajů za rok 2020?

24.5.2021, Zdroj: ČSSZ, VZP

Vyplňujete Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020? Služba ePortálu ČSSZ „Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok“ vám pomůže při jeho vyplnění. A v čem se nejvíce chybuje? Rady, jak správně vyplnit a odeslat tento dokument, zveřejnila i VZP.…

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění posunula lhůtu pro podání Přehledu za rok 2020

14.4.2021, Zdroj: VZP

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna…

Jak platit zálohy u poplatníků v paušálním režimu?

1.2.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Přihlašování k paušální dani pro rok 2021 skončilo v pondělí 11. ledna, tisíce přihlášek dorazilo poštou v následujících dnech. Jak nastavit paušální zálohy?

Novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění musí OSVČ uhradit již za leden!

15.1.2021, Zdroj: VZP

V souvislosti se zvýšením částek minimálního pojistného OSVČ a pojistného osob bez zdanitelných příjmů připomínáme, že částky v nové výši musí tyto osoby odvést již za leden 2021.

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2021Archiv

5.1.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

K datu 1. ledna 2021 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám u všech skupin plátců, kterými jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů včetně plateb státu za tzv. státní pojištěnce.…

Paušální daň definitivně prošla

10.12.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Prezident republiky podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která přináší nový institut tzv. paušální daně. Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, a to…

Výše zdravotního pojištění v roce 2021

8.12.2020, Zdroj: VZP

O 41 korun se zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální zálohu v roce 2021 osoby samostatně výdělečně činné – od platby za leden 2021 je stanovena na 2 393 Kč místo dosavadních 2 352 Kč. Zvyšují se ale i další…

Upozornění na častá pochybení zaměstnavatelů čerpajících z Antiviru

7.12.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR) důsledně kontroluje dodržování podmínek poskytování příspěvku v rámci programu Antivirus. Počtem podpořených zaměstnanců a zaměstnavatelů se jedná o nejrozsáhlejší program podpory zaměstnanosti v historii České republiky. Jedním…

Zdravotní pojištění - OSVČ a návrat k „normálu"Archiv

2.9.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci souboru opatření ke zmírnění dopadů pandemie byly přijaty zákony, které významně ovlivnily placení pojistného jednotlivými skupinami plátců.

Podnikatelům končí „zálohové prázdniny“ u zdravotního pojištění

28.8.2020, Zdroj: VZP

Všem OSVČ připomínáme nutnost obnovit platby záloh pojistného na zdravotní pojištění. Částky až do výše stanoveného minima byly odpuštěny pouze na šest měsíců, od března do srpna 2020, a stejně dlouhou dobu bylo možno zálohy…

Paušální daň pro živnostníky zjednoduší odvodové a daňové povinnosti

23.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo na vládu k projednání návrh institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Přinese významné zjednodušení odvodových a daňových povinností, snížení administrativy a finanční…

Zdravotní pojištění a platby za „státní pojištěnce" v r. 2020 a 2021Archiv

16.6.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na…

Úlevy na veřejnoprávním pojistném koronavirové kriziArchiv

11.6.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechno zlé je k něčemu dobré… také aktuální – snad už dohasínající – koronavirová pandemie přinesla nejen lidská a podnikatelská strádání, ale i několik daňových a pojistných úlev, o nichž se nám dříve ani nesnilo. Vládu a zákonodárce se sluší pochválit za tato…

Důsledky pandemie koronaviru ve zdravotním pojištěníArchiv

20.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediné platí pojistné formou záloh (pokud je to jejich zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného. Zúčtování kalendářního roku jako rozhodného období pro placení pojistného se provádí podáním formuláře…

Program Antivirus - podpora zaměstnanosti v důsledku koronaviru

8.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV schválilo program podpory zaměstnanosti v důsledku koronavirové krize – tzv. Antivirus. Tento program má pomoci firmám ochránit pracovní místa v době této krize, kdy stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.…

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

27.3.2020, Zdroj: VZP

Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 Kč) na zdravotní pojištění, osoby bez zdanitelných příjmů a zaměstnavatelé, resp. zaměstnanci platby odpuštěné…

Aktuální upozornění k tiskopisům pro rok 2020

20.1.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa vydává upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020.

Změny v zálohách na zdravotní pojištění u OSVČ v roce 2020

6.12.2019, Zdroj: VZP

Částka, kterou budou muset platit jako minimální zálohu na zdravotní pojištění v roce 2020 osoby samostatně výdělečně činné, je od platby za leden stanovena na 2 352 Kč místo dosavadních 2 208…

K oznamovací povinnosti studentů ve vztahu k zdravotnímu pojištění

20.9.2019, Zdroj: VZP

Nezapomeňte, že student musí své zdravotní pojišťovně oznámit ukončení studia i nástup na školu. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik…

Blíží se termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích u OSVČ s daňovým poradcem

29.7.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají posunutý termín pro podání povinného přehledu o příjmech a výdajích. Tento přehled musí tyto OSVČ podat nejpozději do 1.…

Zdravotní pojištění u studentů po dobu prázdnin

2.7.2019, Zdroj: VZP

U studentů středních a vysokých škol obecně je stát plátcem pojistného jak v době studia, tak v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky, včetně doby „mezi školami“, pokud student bezprostředně pokračuje ve…

MF připravuje zákon, který výrazně zjednoduší administrativu malým živnostníkům

11.2.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ. Tito podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč, získají…

Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2019Archiv

9.1.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu je uveden přehled nejdůležitějších změn v oblasti placení pojistného ve zdravotním pojištění v právních podmínkách platných od 1. ledna 2019. Od tohoto data se zvyšuje jak minimální vyměřovací základ zaměstnance (zaměstnavatele), tak je…

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019

20.12.2018, Zdroj: VZP

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění od roku 2019 se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i…

Od ledna 2019 se zvyšují náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

18.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

O 3,4 procenta budou od 1. 1. 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém prosincovém…

Studenti nastupující na SŠ či VŠ se mohou snadno stát neplatiči pojistného

24.9.2018, Zdroj: VZP

Studenti, kteří od nového školního roku nastupují na střední nebo na vysokou školu, mnohdy mylně předpokládají, že za ně automaticky stále platí pojistné stát. Z tohoto nedorozumění mohou pramenit zbytečné nepříjemnosti. Školy sice většinou oznamují zdravotní…

Odvod pojistného a zdanění při souběhu více příjmů

27.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže naleznete řešení některých modelových situací týkajících se odvodu zdravotního a sociálního pojištění, pokud dojde u poplatníka v daném měsíci k souběhu více příjmů z různých pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele. Doplněn je i pohled z hlediska…

Vláda schválila posunutí zavedení e-neschopenky

2.7.2018, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh zrušit v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení zavedení elektronických neschopenek od 1. ledna 2019.

Kdy podat přehled o příjmech a výdajích?

11.4.2018, Zdroj: ČSSZ, VZP

Podáním daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2017 podnikatelům – OSVČ jejich povinnosti nekončí. V nejbližší době musí podat ještě příslušné zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a…

Praktické informace k odchodu do starobního důchodu

13.2.2018, Zdroj: ČSSZ

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva…

Odpočty ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2018Archiv

9.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost uplatnění odpočtu představuje ve zdravotním pojištění značně specifickou situaci. Částka odpočtu, kterou lze uplatnit za přesně stanovených podmínek, je totiž zároveň vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem za tzv. „státní pojištěnce”, tedy…

OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018Archiv

4.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby vyjmenované v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších…

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018Archiv

13.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2018 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, které se přímo dotýkají jednotlivých skupin plátců. Proberme si nyní ty nejpodstatnější, některé doplněné příklady.…

Nahrávám...
Nahrávám...