dnes je 20.7.2024

Input:

24/2001 F.z., Pokyn č. D-205: Rozhodnutí o prominutí daně silniční

24/2001 F.z., Pokyn č. D-205: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Pokyn č. D-205
Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Ministerstvo financí z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
promíjí
 
Referent: Mgr. Věra Růžičková, tel.: 5704 4100
Čj.: 391/123 129/2000
 
ze dne 2. února 2001
daň silniční z vozidel, jenž jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daně a jejichž státní poznávací značka a osvědčení o technickém průkazu byly odevzdány příslušnému orgánu, který vede evidenci vozidel, dle ustanovení §
Nahrávám...
Nahrávám...