dnes je 21.7.2024

Input:

27/2010 F.z., Pokyn č. D-347: o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

27/2010 F.z., Pokyn č. D-347: o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
Pokyn č. D - 347
o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
 
Referent: JUDr. V. Bátorová, tel.: 257 044 230
Č.j.: 052/116 583/2010-905
1)  Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí. Uvedené pokutové bloky na pokuty za přestupky jsou správními orgány České republiky používány i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných předpisů.

Pokutové bloky se dále člení na druhy pokutových bloků dle nominálních částek pokut v Kč, které mohou být na jednotlivé bloky uloženy, a podle rozpočtového určení výnosu pokut (řada 26 - do státního rozpočtu a do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, řady 46 - do rozpočtu kraje nebo obce).
Veškeré pokutové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné - placené, a to řada 26 - pro celní orgány a 46 - pro krajské a obecní úřady.
2)  Platné vzory pokutových bloků vypracovává, schvaluje a jejich případné úpravy a korektury provádí Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí.
3)  Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních objednávají a odebírají pokutové bloky podle svého sídla v České republice od místně příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, nebo od místně příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos pokut do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce.

Celní úřady a krajské úřady doručené objednávky pokutových bloků sumarizují spolu s vlastními objednávkami. Celní úřady tyto objednávky postupují nadřízeným celním ředitelstvím, která je dále sumarizují a předávají Generálnímu ředitelství cel. Generální ředitelství cel zasílá v měsících lednu a červnu stávajícího roku sumarizovanou objednávku v členění dle jednotlivých celních ředitelství a celních úřadů Ministerstvu financí. Krajské úřady po sumarizaci objednávek pokutové bloky objednávají u dodavatele smluvně zajištěného Ministerstvem financí.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro Generální ředitelství cel zabezpečuje Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí. Množství svazků pokutových bloků určená k odběru ve stávajícím roce stanovuje Generálnímu ředitelství cel potvrzením jeho objednávky (dále jen „limit Ministerstva financí”), které zasílá koncem stávajícího roku Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí Generálnímu ředitelství cel a dodavateli. Zvýšení (příp. snížení) stanoveného limitu Ministerstva financí v souvislosti s odběrem pokutových bloků od dodavatele, může být provedeno jen se souhlasem Samostatného oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro krajské úřady zabezpečuje smluvní dodavatel Ministerstva financí. Převzetí objednávek pokutových bloků k výrobě a
Nahrávám...
Nahrávám...