dnes je 21.7.2024

Input:

41/2006 F.z., Pokyn D-301: o prominutí penále a úroků z prodlení na dani z převodu nemovitostí

41/2006 F.z., Pokyn D-301: o prominutí penále a úroků z prodlení na dani z převodu nemovitostí
Pokyn č. D - 301
o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí
ROZHODNUTÍ
 
Referent: Mgr. V. Bedáňová, tel.: 257 044 262
Čj.: 49/96 150/2006-493
 
ze dne 23. 11. 2006

    
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků”),

    
promíjí

    
z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
-  penále (§ 37b zákona o správě daní a poplatků) a
-  úrok z prodlení (§ 63 zákona o správě daní a poplatků) na dani z převodu nemovitostí, který vznikl ode dne následujícího po uplynutí lhůty splatnosti daně stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
Nahrávám...
Nahrávám...