dnes je 21.7.2024

Input:

634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
mění Sazebník - položku 1, poznámky
228/2005 Sb.
(k 16.6.2005)
mění Sazebník - položky 103 a 105
357/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 8 odst. 2 písm. a) vkládá slova
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění Sazebník - položky 108 až 112 a název části VIII v rejstříku k sazebníku
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
mění Sazebník - položky 1 a 135
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 8 odst. 2 písm. e), v položce 1 bodu 1 Sazebníku doplňuje písm. l) a bod 4
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění některé položky Sazebníku (15 novelizačních bodů)
48/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění některé položky Sazebníku (11 novelizačních bodů)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v položce 65 části IV přílohy mění písm. b) a c) a ruší písm. d), nové přechodné ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 6 odst. 8 a doplňuje slova v příloze pol. 66 písm. b)
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v části I přílohy mění položku 3 a 22
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 2 písm. a) a položkách č. 3, 4 a 5 přílohy vkládá slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 2 písm. a) a položkách č. 3, 4 a 5 přílohy vkládá slova
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
v položce 78 přílohy ruší písm. c) a v položce 101 vkládá písm. d) a e)
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v příloze mění pol. č. 115 a č. 157 písm. c)
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v příloze mění položku č. 64
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v příloze mění pol. 116 a 117a
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
v položce č. 22 přílohy vkládá písm. j) a k)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v části I přílohy vkládá v položce 17 bod 5 a v položce 18 mění písm. a)
215/2006
(k 22.5.2006)
v příloze mění pol. č. 77
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v položce č. 26 přílohy vkládá písm. h) až j)
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v příloze vkládá novou pol. č. 102A
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v příloze mění položku č. 67
312/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
v položce č. 10 přílohy vkládá písm. d)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění, položku 1 Sazebníku
106/2007 Sb.
(k 1.3.2008)
v příloze mění položky 115 písm. e) a 157 písm. c)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položky č. 1 a 99
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položku č. 3
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
v příloze mění pol. č. 28
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 22 novelizačních bodů
38/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
v příloze vkládá položku č. 105a
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění pol. č. 10, 24 a 155; nové přechodné ustanovení
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
v příloze mění pol. č. 115 a 157
182/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění položky 72, 73 a 93; ruší položku 68
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 7, 17 bod 5 a 22 písm. a) a b)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 65 a 66
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 3, 11 a 12
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v příloze mění položku č. 10
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
v příloze mění položku č. 102A
297/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze mění pol. č. 95
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
v příloze mění pol. č. 4 a 151
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze vkládá v pol. č. 40 písm. f)
312/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
v příloze mění položku č. 74
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze mění položky č. 9 a 162
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
v příloze mění v položce 94 písm. b
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
141/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění položku č. 100
197/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
v příloze mění položku č. 115 a 157
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze položku č. 22
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 2 a v příloze položky č. 3, 8, 16, 116
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 5 odst. 6 a v příloze položky č. 1 a 3; ruší § 9
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v příloze mění položku č. 6
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v příloze mění položky č. 49, 55 a 56
346/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v příloze mění položku č. 15 a 61
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
v příloze mění položku č. 65
132/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
v příloze mění položku č. 67
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v příloze mění položky č. 32 a 60
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v příloze mění položky č. 110 a 112
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
v příloze mění položku č. 66 písm. d)
343/2010 Sb.
(k 7.12.2010)
v příloze mění položku č. 105 písm. a)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
v příloze mění položku č. 144, 144A a 162
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
v příloze mění pol. č. 116
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v příloze mění položku č. 1
105/2011 Sb.
(k 22.4.2011)
v příloze mění položku č. 7
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
v příloze vkládá novou položku č. 26A
134/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
v příloze mění položku č. 58
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
v příloze vkládá novou položku č. 36a
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
v příloze mění položky č. 65 a 66
245/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
v příloze mění položky č. 81 až 86
249/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 106
255/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 3
262/2011 Sb.
(k 17.11.2011)
v příloze mění položky č. 3, 4 a 5
300/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění v pol. č. 21 písm. b); nové přechodné ustanovení
308/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 69, 70, 71, 72 a 73
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze položky č. 5, 17, 26, 27 a 36
344/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 76 a 94
349/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 120
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší položku 102 přílohy
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 10 písm. a)
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 2 písm. a)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění položky č. 25 a 45
428/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 65 a 66
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 21; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 4
472/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 10
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění položku č. 10
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
v položce 65 bodě 2 přílohy ruší písm. a)
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění pol. č. 22 písm. j) a k)
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
v příloze mění položku č. 34
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
v příloze mění položku č. 24
172/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
v příloze mění v pol. č. 66 bod 9 písm. a) a b)
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze vkládá v položce č. 10 písm. f)
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze vkládá položku č. 113
225/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
v příloze mění položku č. 22
274/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze mění položku č. 3
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položky č. 17, 18, 19 a 20
359/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položky č. 74 a 75
399/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
v příloze mění položku č. 65
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č. 1 písm. i)
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 3, 4, 16, 119 a 120
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění pol. č. 67 a vkládá pol. č. 67a
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 1
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 119
50/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
v příloze vkládá novou položku č. 99a
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
v příloze mění pol. č. 20 a č. 96
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
v příloze mění bod 13 položky 34
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
v příloze mění pol. č. 30, 31 a 33
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
v příloze mění položku č 10
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 8 a č. 159
232/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 87
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 26
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
v příloze mění pol. č. 65 a 66; nové přechodné ustanovení
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 20 a č. 120
273/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 100 a vkládá pol. č. 100A
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 93 písm. a); nové přechodné ustanovení
281/2013 Sb.
(k 30.9.2013)
v příloze mění pol. č. 103
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze pol. č. 9 písm. a)
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze pol. č. 9 a 22
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 1
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
v příloze mění položku č. 162
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
v příloze mění pol. č. 45 až 57
187/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 37, 38, 39 a 40
249/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 3, 11 a 154; vkládá novou položku č. 25a; nové přechodné ustanovení
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 121; nové přechodné ustanovení
259/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
v příloze mění položku č. 60
264/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
v příloze mění položku č. 72
268/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
v příloze mění položku č. 97
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění položku č. 1
81/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
v příloze mění položku č. 41
103/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
v příloze mění položku č. 23
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
v příloze mění položku č. 2
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
v příloze mění pol. č. 22, 30, 32 a 160
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
v příloze vkládá položku č. 102
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
v příloze mění položku č. 36
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
v příloze mění pol. č. 116 a 117A
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
v příloze mění pol. č. 2, 3, 8, 115, 157 a 158
113/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění položku č. 1
126/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění pol. č. 7, 22 a 108
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění pol. č. 5 a 22; nové přechodné ustanovení
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
v příloze mění pol. č. 65 a 66; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 15.6.2016)
v příloze mění položku č. 21; nové přechodné ustanovení
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
v příloze mění pol. č. 30, 31 a 33
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
v příloze mění pol. č. 1 a 123
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
v příloze mění pol. č. 10 a 65
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
v příloze mění pol. č. 106 a 107
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
v příloze mění pol. č. 11, 12 a 22
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
v příloze mění pol. č. 58 a 59; vkládá pol. č. 59a
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
v příloze mění pol. č. 95
369/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
v příloze vkládá novou pol. 27a
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
v příloze mění poznámky pol. č. 26
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 odst. 2 písm. e) a v příloze pol. č. 1 bod 1 písm. d)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
v příloze mění pol. č. 17 a 114
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 8 a 115; nové přechodné ustanovení
199/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 26
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
v příloze mění pol. č. 25
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
v příloze mění pol. č. 9; nové přechodné ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
v příloze mění pol. č. 116 a 144A; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
v příloze mění pol. č. 17 a 18
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 22
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
v příloze mění pol. č. 48, 49, 50, 51, 52, 54 a 55
289/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
v příloze mění pol. č. 24
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
v příloze mění pol. č. 3, 14 a 88
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
v příloze mění pol. č. 83
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 8 odst. 2 a v příloze pol. č. 70, 71, 72 a 73
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
v příloze mění pol. č. 34
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
90/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
v příloze mění pol. č. 105a
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
193/2018 Sb.
(k 1.4.2019)
v příloze mění pol. č. 26
286/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
v příloze mění ustanovení části XI
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
v příloze mění pol. č. 22 a 66
135/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
v příloze mění pol. č. 38 a č. 39
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
v příloze mění pol. č. 22, 116, 117A, 144, 144A a 162; nová přechodná ustanovení
209/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
v příloze mění pol. č. 93; nové přechodné ustanovení
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze vkládá novou položku 22A
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb., č. 177/2022 Sb. a č. 346/2023 Sb.
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
v příloze mění pol. č 2, 3, 4, 5 a 92
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
v příloze mění pol. č. 120
368/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
v příloze mění pol. č. 69, 71, 72 a 73
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
369/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
v příloze mění pol. č. 80 až 86 a 94
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
vkládá § 9
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
v příloze mění pol. č. 34
117/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze vkládá novou položku 25b; nové přechodné ustanovení
ve znění zák. č. 422/2020 Sb.
119/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
v příloze mění pol. č. 65
334/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
v příloze mění pol. č. 90 a ruší pol. č. 91
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze mění pol. č. 23
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
v příloze mění pol. č. 26
501/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
v příloze mění pol. č. 74 a 75; nová přechodná ustanovení
524/2020 Sb.
(k 11.12.2020)
v příloze mění pol. č. 65
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze mění pol. č. 122
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
v příloze mění pol. č. 30 a 31
14/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
v příloze mění pol. č. 31
90/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
v příloze mění pol. č. 97
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 4
270/2021 Sb.
(k 20.7.2021)
v příloze pol. č. 8 nabývá účinnosti ustanovení upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
v příloze mění pol. č. 3, 8 a 157
270/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
v příloze pol. č. 157 nabývají účinnosti ustanovení bodů 1 až 4
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
v příloze mění pol. č. 116 a 162; nové přechodné ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
v příloze mění pol. č. 17, 18 a 20
300/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
v příloze mění pol. č. 5 a 150
362/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
v příloze vkládá v pol. č. 23 písm. f) a g)
366/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 99A
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 99
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 110 a 112
426/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
v příloze mění pol. č. 58, 59 a 59a
91/2022 Sb.
(k 11.5.2022)
v příloze mění pol. 65 bod 3
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
v příloze mění pol. 65 a 66
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
v příloze mění pol. 34
225/2022 Sb.
(k 20.8.2022)
v příloze mění pol. 60
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
v příloze mění pol. č. 14, 68, 69, 70, 72 a 73
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
v příloze mění pol. č. 97 a 98
372/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
v příloze mění pol. č. 37
376/2022 Sb.
(k 22.12.2022)
v příloze mění pol. č. 97
431/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
v příloze mění pol. 51 a 52
432/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
v příloze mění pol. č. 26 a 27
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 26
458/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
v příloze mění pol. 1
88/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
v příloze mění pol. 22
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 102
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
v příloze mění pol. č. 115, 116, 117A, 144, 144A
185/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze ruší pol. č. 79
271/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 26
277/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
v příloze mění pol. č. 88
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6, § 7 a v příloze pol. č. 3 a 21; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
v příloze mění pol. č. 35
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 3, 5, 11, 12, 151 a 154
469/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 17, 18, 19 a 23; ruší pol. č. 20
1/2024 Sb.
(k 1.2.2024)
v příloze mění pol. č. 22
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
v příloze mění pol. č. 65
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
125/2024 Sb.
(k 1.7.2025)
mění - dosud neuvedeno
163/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
v příloze mění pol. č. 65 a 66; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky”) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad”).
§ 2
Předmět poplatků
(1)  Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen „úkon”). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen „sazebník”). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.
(2)  Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.
§ 3
Poplatník
(1)  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2)  Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.
§ 4
Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek”). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1)  Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.
(2)  Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.
(3)  Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.
(4)  Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.
(5)  Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení
Nahrávám...
Nahrávám...