dnes je 20.7.2024

Input:

98/1989 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 98/1989 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. července 1989
o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zavedení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

  
Ve znění tiskové opravy vyhlášené v č. 28/2021 Sb.m.s.
  
Dne 23. října 1986 byla v Athénách podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dnem 23. května 1989.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
JUDr. Johanes v. r.
 
SMLOUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Řecké republiky
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu vybírané ve prospěch každého ze smluvních států, jeho správních útvarů nebo místních orgánů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a daní z přírůstku hodnoty.
3. Současné daně , na které se smlouva vztahuje, jsou:
a)  v Československé socialistické republice:
1.  daně ze zisku;
2.  daň ze mzdy;
3.  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
4.  daň zemědělská;
5.  daň z příjmů obyvatelstva;
6.  daň domovní (dále nazývané „československá daň”);
b)  v Řecké republice:
1.  daň z příjmu fyzických osob;
2.  daň z příjmu právnických osob;
3.  příspěvek vodárenským organizacím stanovený podle hrubého výnosu z budov (dále nazývané „řecká daň”).
4. Tato smlouva se vztahuje také na daně stejného nebo podobného druhu, které budou vybírány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si koncem každého roku vzájemně sdělí významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Ve smyslu této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Řecko” označuje Řeckou republiku a ve smyslu geografickém zahrnuje území Řecké republiky a část mořského dna a jeho podloží pod Středozemním mořem, nad nímž Řecká republika vykonává svá suverénní práva v
Nahrávám...
Nahrávám...