dnes je 23.5.2024

Input:

Akupunktura - je nebo není živností?

22.4.2024, Zdroj: MPO/Portál ŽPDoba čtení: 2 minuty

Na živnostenské úřady se čas od času obracejí fyzické osoby s tím, že předmětem jejich živnostenského podnikání bude akupunktura. V rámci živnostenského zákona však akupunkturu provádět nelze!

Živnostenský úřad ČR, resp. Ministerstvo průmyslu a obchodu i Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě zastávají názor, že akupunktura je metodou léčebně preventivní péče, kterou lze uplatnit v podstatě ve všech oborech zdravotní péče. Tuto metodu lze poskytovat jako součást zdravotní péče poskytované v rámci lékařského oboru pouze na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). V rámci živnostenského zákona tedy akupunkturu provádět nelze.

Ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví:

„Akupunktura se jako lékařská disciplína zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob či poruch motorických funkcí. Jedná se o mezioborovou lékařskou disciplínu s uceleným systémem

Nahrávám...
Nahrávám...