dnes je 17.4.2024

Input:

Daňové bonusy pro fyzické osoby

4.8.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.1.11 Daňové bonusy pro fyzické osoby

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 35c a § 35d ZDP upravují v rámci poskytování daňového zvýhodnění na dítě možnost vyplacení tohoto zvýhodnění formou daňového bonusu.

Zákon č. 159/2020 Sb. upravuje poskytování tzv. kompenzačního bonusu určitým fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Do 11. 3. 2020   12. 3 .– 8. 6. 2020   Od 9. 6. 2020  
Možnost fyzických osob čerpat v určitých situacích daňové zvýhodnění na dítě formou daňového bonusu.   Možnost fyzických osob čerpat v určitých situacích daňové zvýhodnění na dítě formou daňového bonusu.Možnost čerpat kompenzační bonusu na základě pro fyzickou osobu, byla-li omezena opatřeními v souvislosti s epidemií koronaviru její činnost coby OSVČ nebo činnost s. r. o., ve kterém je společníkem.   Možnost fyzických osob čerpat v určitých situacích daňové zvýhodnění na dítě formou daňového bonusu.  

Komentář:

Poskytování daňového zvýhodnění na dítě formou daňového zvýhodnění je zahrnuto pod viz Daňové zvýhodnění na dítě.

Kompenzační bonus může být poskytnut osobám, jejichž činnosti byla omezena v souvislosti s epidemií koronaviru. Těmito osobami může být OSVČ, společník malého s. r. o., anebo osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (tj. dle dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které jsou vymezeny v zákoníku práce). Fyzická osoba, která splní zákonné předpoklady, musí o poskytnutí kompenzačního bonusu požádat svého správce daně.

OSVČ musí splnit tyto v zákoně předepsané podmínky:

  • - musela k 12. 3. 2020 aktivně podnikat anebo měla přerušenou činnost, ale k přerušení došlo až po 31. 8. 2019, a
  • - v měsíci, v jehož některých dnech chce kompenzační bonus čerpat, nesmí být účastna jako zaměstnanec nemocenského pojištění (s výjimkou činnosti pedagogické, činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby a činnosti osoby, které je vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a také výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr).

Společník malého s. r. o. musí splnit následující podmínky:

  • - musel být společníkem malého s. r. o. k 12. 3. 2020 (malým s. r. o. zákon rozumí takovou společnost, která má jako společníky jen fyzické osoby, jejichž podíl není představován kmenovým listem, a buď jsou nejvýše dva anebo je jich více, ale jsou členy jedné rodiny),
  • - nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání pro ono malé s. r. o. a dalších činností zmíněných v předchozím ve výjimce u OSVČ), a
  • - ke dni 12. 3. 2020 byl rezidentem ČR anebo rezidentem z JČS EU nebo státu EHP (ale za podmínky, že lze předpokládat, že splní za rok 2020 podmínku 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR).

Samotné malé s. r. o. nesmí být v úpadku ani likvidaci, nesmí být ani nespolehlivým plátcem nebo

Nahrávám...
Nahrávám...