dnes je 24.6.2024

Input:

Finanční pomoc lidem postiženým povodněmi či jiným živlem

20.7.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 2 minuty

Lidem, kteří se v důsledku živelní pohromy dostali do nesnází, je stát připraven pomoci. Jedná se dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi.

Na některých místech České republiky byl v minulých dnech vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity, domy byly zatopeny vodou nebo bahnem, jinde lidská obydlí ničily kroupy nebo silný vítr. Lidem, kteří byli postiženi živelnou pohromou, například právě povodní, a jejich celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jim neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, může být poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Jedná se dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Posouzení stavu hmotné nouze provádí krajská pobočka Úřadu práce České republiky bezodkladně a bezprostředně poté také poskytuje finanční pomoc.

 

Mimořádnou pomoc lze poskytnout jen jedné osobě ze společně posuzovaných osob. Při posuzování majetkových poměrů osob se přihlíží především k případné finanční hotovosti, kterou by osoby mohly použít k zabezpečení svých aktuálních potřeb a prvotní likvidaci následků vážné mimořádné události, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb. Smyslem této dávky je zabezpečení první pomoci k odstranění důsledků živelní pohromy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (plnění z pojistných smluv apod.). Výše dávky se stanoví s přihlédnutím k majetkovým

Nahrávám...
Nahrávám...