dnes je 23.5.2024

Input:

Institut nespolehlivého plátce

16.1.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelstvíDoba čtení: 2 minuty

Součástí novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od nového roku je i nepříjemná novinka v podobě tzv. institutu nespolehlivého plátce. Ke zveřejňování informací o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce DPH se vyjádřilo i Generální finanční ředitelství prostřednictvím tiskové zprávy.

Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. V souvislosti s tím jsou veřejností často kladeny dotazy týkající se údajů zveřejňovaných správcem daně podle ustanovení § 106a odst. 6 novelizovaného znění zákona o DPH. Správce daně dle cit. ustanovení zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.

Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1. 1. 2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na internetových stránkách Finanční správy ČR i přímo na Daňovém portálu umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o

Nahrávám...
Nahrávám...