dnes je 20.7.2024

Input:

Jak si lze vychovat a udržet zaměstnance?

28.9.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 3 minuty

MPSV představilo nové projekty na podporu zaměstnanosti a vzdělávání. Díky těmto projektům mohou podnikatelské subjekty získat nejen zaměstnance dle svých potřeb, ale v případě negativního ekonomického vývoje získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady.

1)             Projekt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí"

Projekt umožní uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň ale nabízí podnikatelským subjektům způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.

Stáže budou určeny pro absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené), ale například také pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání (FDV), a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Podnikatelské subjekty, které se do tohoto projektu zapojí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností tyto proškolené osoby následně zaměstnat,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Jak se můžete do projektu zapojit?

Prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz se mohou zájemci o poskytování stáží přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony stáží. „Potenciální poskytovatelé stáží vytvoří konkrétní nabídku – v podstatě inzerát, dle dispozic a požadavků dané šablony,“ vysvětluje Pavel Kryštof, ředitel FDV. Zájemci o stáž, které nabídka osloví, se mohou po registraci do systému na vybrané stáže přihlašovat. Systém tak umožní rychlou orientaci v nabídce a poptávce. Pro případné zájemce je zprovozněna bezplatná telefonní infolinka 800 779 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

Základní informace o projektu

  • celkový rozpočet projektu 800 mil. Kč,
  • doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014,
  • předpokládané zahájení stáží září 2012,
  • počet minimálně podpořených osob 5000,
  • délka stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže.
  •  

2)  Projekt "Vzdělávejte se pro stabilitu"

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým

Nahrávám...
Nahrávám...