dnes je 20.7.2024

Input:

Jak vyplňovat ELDP v roce 2012?

20.1.2012, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Reformy v rámci oblasti sociálního zabezpečení ovlivnily i zásady pro vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP). Jak budeme tedy ELDP v roce 2012 vyplňovat?

S účinností od 1. ledna 2012 dochází v rámci pokračující reformy v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám:

  • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.),
  • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen zákon č. 582/1991 Sb.),
  • zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.),
  • zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon č. 155/1995 Sb.).

Změny které ovlivňují i zásady pro vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) byly přijaty:

  • zákonem č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Tímto zákonem dochází s účinností od 1. 1. 2012  mimo jiné  ke změně § 8 citovaného zákona, dle kterého jednatel společnosti s ručením omezeným, který je současně společníkem téže společnosti s ručeným omezeným, účasten pojištění z těchto činností jen jednou
  • zákonem č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem  dochází mimo jiné  k rozšíření okruhu pojištěných osob o osoby, které vykonávají činnost na základě dohody o provedení práce (§ 7a zákona č. 187/2006 Sb. a § 5 odst. 1 písm. f) zákona
Nahrávám...
Nahrávám...