dnes je 15.6.2024

Input:

Jaký je rozdíl mezi závodním a praktickým lékařem?

4.6.2024, Zdroj: VZPDoba čtení: 4 minuty

Zjednodušeně by se dalo shrnout, že hlavními rozdíly mezi lékařem pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař) a praktickým lékařem jsou v typu poskytovaných zdravotních služeb, v úhradě za tyto služby (tzn. s kým má daný poskytovatel uzavřenou smlouvu) a tím, kdo daného poskytovatele může vybrat.

LÉKAŘ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Zaměstnavatel má povinnost zajistit tzv. firemního lékaře – jedná se o lékaře pracovnělékařských služeb, kterého si zaměstnavatel volí sám. Tím může být lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo lékař v oboru pracovní lékařství.

Práva a povinnosti týkající se pracovnělékařských služeb jsou uvedeny zejména v zákoně o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), v zákoně o specifických službách (č. 373/2011 Sb.), ve vyhlášce o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.) a v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.).

Co dělá lékař pracovnělékařských služeb?

Lékař pracovnělékařských služeb posuzuje způsobilost zaměstnance pro danou pracovní pozici, provádí pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, poskytuje odborné poradenství se zaměřením na BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), zajišťuje školení určených zaměstnanců v první pomoci, je oprávněn vystavovat lékařský posudek na zaměstnance.

Co je součástí zdravotní prohlídky?

Cílem zdravotní prohlídky je zhodnocení zdravotního stavu zaměstnance (uchazeče o zaměstnání), vliv pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví zaměstnance a odhalení případných pracovních rizik, která by mohla poškodit zdraví zaměstnance. Provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zdravotního stavu, případně vyžádání a zhodnocení odborných vyšetření, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku atd.

Proč musím absolvovat vyšetření u „firemního“ lékaře?

Každý uchazeč o zaměstnání musí před nástupem do nového zaměstnání absolvovat vstupní prohlídku u lékaře pracovnělékařských služeb. Zaměstnanci pak musí absolvovat další typy prohlídek (periodickou, mimořádnou, výstupní) v zákonem stanovených intervalech a dle pracovního zařazení do jednotlivých kategorií (podle toho, jak velká je pravděpodobnost zdravotních rizik při výkonu dané práce).

Úhrada poskytnutých pracovnělékařských služeb

Lékař pracovnělékařských služeb je poskytovatelem zdravotních služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem. Vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel pouze v případě, že je uchazeč o zaměstnání na pracovní místo přijat, v opačném případě si vstupní prohlídku hradí uchazeč sám. Ostatní typy prohlídek hradí zaměstnavatel.

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Všeobecný praktický lékař je poskytovatelem tzv. primární péče, ke kterému se pojištěnec dobrovolně registruje. Pojištěnec si svého registrujícího všeobecného praktického lékaře může vybrat sám (tzn. má právo na výběr ambulantního lékaře), přeregistrovat se k novému praktickému lékaři může

Nahrávám...
Nahrávám...