dnes je 10.12.2023

Input:

Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod?

13.3.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 4 minuty

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Koho se to letos bude týkat?

Důchodového věku dosáhnou letos muži narození od července 1950 do dubna 1951 a ženy narozené od září 1953 do dubna 1954, které vychovaly 2 děti. Dále bezdětné ženy narozené od září 1951 do dubna 1952 a ženy s jedním vychovaným dítětem, které se narodily v období od září 1952 do dubna 1953. U lidí, kteří v roce v roce 2013 dovrší důchodového věku, činí potřebná doba pojištění 29 let.

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Nárok na předčasný starobní důchod má člověk, pokud získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:

  • 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo
  • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Přesné datum důchodového věku je možné zjistit pomocí věkové kalkulačky, dostupné na www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka_110711.xls. Věková kalkulačka také ukáže, jakou dobu pojištění je nutné získat a od kdy lze nejdříve požádat o předčasný starobní důchod.

Ke zjištění orientační výše starobního i předčasného starobního důchodu slouží důchodová kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Je k dispozici na webu MPSV – viz: www.mpsv.cz/files/clanky/3200/duchodova_kalkulacka_190912.xls. Názorný a srozumitelný návod na její použití je dostupný zde (www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/). Jednoduchý návod krok za krokem pomůže v tom, jaké údaje se do důchodové kalkulačky doplňují a kde je lze získat. Kalkulačka dokáže z dosazených hrubých výdělků spočítat výpočtový základ, stanovit srážku za předčasný odchod do důchodu nebo naopak zvýšení za dobu zaměstnání po nároku na důchod. Výpočet provedený pomocí důchodové kalkulačky je však pouze orientační, přesnou výši důchodu spočítá ČSSZ až na základě řádně podané žádosti o důchod.

Další praktické informace o starobním důchodu přináší Příručka budoucího důchodce v roce 2013. Poskytne odpovědi na nejčastější dotazy, které si lidé kladou, když přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu. Přibližuje postup podání žádosti o starobní důchod, seznamuje s možnostmi výplaty starobního důchodu atd. V elektronické verzi je ke stažení nebo jen k přečtení zde (www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm).

Žádost o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu žadatele, v Praze je možno žádost sepsat na kterémkoliv územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení. Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož občan přiznání důchodu požaduje.

Nahrávám...
Nahrávám...