dnes je 23.5.2024

Input:

Lékařská vyšetření řidičů od nového roku

11.5.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to zejména § 53 a následující nově upravuje oblast pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče). Zvláštní pozornost je třeba v této souvislosti věnovat především řidičům.

Lékařská vyšetření řidičů

Řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, je podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, povinen podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám. Takováto osoba je povinna podrobit se vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu uvedené činnosti a posléze dalším pravidelným lékařským prohlídkám do věku 50 let ob dva roky, poté již každoročně. Náklady na pravidelné lékařské prohlídky u osob v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel podle § 87 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

Pokud jde o osobu, která řídí

Nahrávám...
Nahrávám...