dnes je 24.4.2024

Input:

Mimořádné kontrolní akce Státního úřadu inspekce práce

28.3.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 2 minuty

V souvislosti s legislativními změnami (novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce) došlo od 1. 1. 2012 k rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce v kontrolní činnosti. V této souvislosti tedy mohou očekávat někteří podnikatelé zvýšený počet kontrol dodržování povinností v oblasti pracovněprávních vztahů.

Od 1. 1. 2012 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty převzaly významnou část kompetencí v kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Do SÚIP přešlo od ledna 2012 také 178 nových inspektorů, kteří dosud působili v rámci agend úřadů práce, celkový počet inspektorů SÚIP tak čítá 341.

 

Státní úřad inspekce práce by měl v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol. Oblastní inspektoráty práce se v rámci své činnosti v roce 2012 zaměří zejména na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti a na mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů. K dalším oblastem, které budou podrobovány kontrole, patří nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců, dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce a dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

K mimořádným akcím v průběhu března patří například kontroly lyžařské areály na území ČR (v době jarních prázdnin), kontroly čerpacích stanic PHM ve Středočeském kraji a stánkový prodej, především rychlého občerstvení na území hl.m. Prahy. Ve všech uvedených oblastech se kontroly zaměřují na nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizích státních příslušníků a vybraná ustanovení pracovněprávních předpisů a zákona o zaměstnanosti.

„Zaměření na lyžařské areály vyplývá z

Nahrávám...
Nahrávám...