dnes je 14.6.2024

Input:

Motivační příspěvek žákovi nebo studentovi

31.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.12.3 Motivační příspěvek žákovi nebo studentovi

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP upravuje od 1. 1. 2011 jako daňový náklad motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese.

2009–2010   2011–2013   2014–2019  
Poskytnutí motivačního příspěvku coby daňového nákladu ZDP neupravuje, a tudíž ani daňový náklad neomezuje.   Motivační příspěvek je daňovým nákladem v určité limitované výši
  • v případě studenta vysoké školy až do výše 5 000 Kč měsíčně,

  • v ostatních případech do výše 2 000 Kč měsíčně.

 
Motivační příspěvek je daňovým nákladem v určité limitované výši
  • v případě studenta vysoké školy až do výše 10 000 Kč měsíčně,

  • v ostatních případech do výše 5 000 Kč měsíčně.

 

Komentář:

Motivační příspěvek je vymezen jako stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Motivační příspěvek je z pohledu jeho příjemce příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP (příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti), který není od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen – jde o peněžní příspěvek, čili nejedná se o osvobození nepeněžních plnění vynaložených na odborný rozvoj podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP.

Chtěl-li mít zaměstnavatel v souvislosti

Nahrávám...
Nahrávám...