dnes je 15.6.2024

Input:

MPSV chce prosadit změny v oblasti úrazového pojištění

22.5.2012, Zdroj: MPSV ČR, Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

MPSV chce prosadit změny týkající se úrazového pojištění zaměstnanců. Předložilo tedy Vládě České republiky tuto otázku k projednání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů na základě usnesení vlády č. 180 ze dne 21. března 2012.

Předkládaným návrhem zákona dochází ke zrušení samotného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců*, a dalších zákonů, kterými měly být zapracovány změny související s problematikou úrazového pojištění do příslušných souvisejících zákonů (zejména zákon č. 267/2006 Sb.), a dále k novelizaci ustanovení těch zákonů, které svým obsahem bezprostředně souvisejí se zrušením zákona č. 266/2006 Sb.; v rámci těchto novel je zrušena (změněna) právní úprava vztahující se k právní úpravě úrazového pojištění.

 

Podstatnou část návrhu zákona tvoří novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která spočívá v tom, že se hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání dosud obsažená v přechodných ustanoveních zákoníku práce, která měla platit jen dočasně do nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zapracovává opět do jeho „řádných ustanovení“. Novelou zákoníku práce se ustanovení upravující odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání a nároky poškozených zaměstnanců z přechodných ustanovení zákoníku práce převádějí v zásadě bez věcných změn do části jedenácté tohoto zákoníku upravující komplexně náhradu škody. Nepřejímají se pouze ustanovení § 391 až 393 zákoníku práce, tedy ustanovení upravující odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech, neboť tato ustanovení do zákoníku práce věcně nepatří, protože se týkají osob, které nejsou v pracovněprávních vztazích (nevykonávají závislou práci); tato ustanovení se s účinností od 1. ledna 2013 na základě již schválené úpravy, tj. na základě zákona č. 264/2006 Sb., převádějí do zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...