dnes je 20.7.2024

Input:

MPSV k vydávání pracovních povolení pro cizince

27.3.2012, Zdroj: MPSV ČR, Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

MPSV vydalo metodické pokyny k aplikaci nových opatření v oblasti zaměstnávání cizinců. Cílem má být především podpora zaměstnanosti v ČR a aktivizace volných pracovních sil. Zda tomu tak opravdu bude, nám ukáže teprve praxe.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny pro krajské pobočky Úřadu práce ČR, které doplňují a upřesňují způsob aplikace nových opatření v oblasti zahraniční zaměstnanosti (viz TZ MPSV ze dne 9. února 2012).

 

Smyslem těchto opatření je podpořit zaměstnanost v ČR a aktivizovat volné pracovní síly z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. Krajské pobočky Úřadu práce ČR poskytují zaměstnavatelům maximální součinnost při hledání vhodných pracovních sil.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR při vydávání nových povolení k zaměstnání a při prodlužování doby platnosti povolení již vydaných budou vždy zohledňovat aktuální, sezónní i dlouhodobé ekonomické potřeby jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na typu jejich ekonomické činnosti. Existuje-li odůvodněný předpoklad, že nevydání či neprodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, povolení k zaměstnání vydá nebo prodlouží dobu jeho platnosti.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR budou vždy důsledně zkoumat situaci na trhu práce a aktivně spolupracuje se zaměstnavateli při náboru pracovních sil. Zda je nezbytné vydat povolení k zaměstnání na volné pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, pokud o jeho vydání požádá cizinec, který dosud legálně nepobývá na území ČR.

 

Příkladem takového postupu je spolupráce se společností BRAMKO, s.r.o. Semice působící v zemědělské výrobě, kde byl ve dnech 1. a 7. 3. 2012 organizován nábor zaměstnanců na pozici pomocný dělník v rostlinné výrobě (nabízeno bylo celkem 150 volných míst). Z více než 240 oslovených uchazečů o zaměstnání se dostavilo k náboru 108 uchazečů, přičemž ochotu přijmout nabízené zaměstnání projevilo 33 z nich. Na 9. 3. 2012, kdy byl dohodnut nástup do zaměstnání, ze 14 uchazečů o zaměstnání skutečně

Nahrávám...
Nahrávám...