dnes je 22.3.2023

Input:

Nájem nemovité věci z hlediska ZDPH

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.25 Nájem nemovité věci z hlediska ZDPH

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 56a ZDPH – Nájem nemovité věci

Do 31. 12. 2020   1. 1. 2021–2022  
(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

a) krátkodobého nájmu nemovité věci,


b) poskytnutí ubytovacích služeb (CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. 1. 2008),

c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

d) nájmu bezpečnostních schránek,

e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.  
V ustanovení § 56a odst. 1 a 2 ZDPH nedochází k žádné změně.

Nájem nemovitých věcí je nadále plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně s výjimkou plnění v odstavci 1 vyjmenovaných.  
(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.   Stejně tak nedochází ke změně ve vymezení krátkodobého nájmu nemovité věci v odstavci 2.  
Nahrávám...
Nahrávám...