dnes je 24.7.2024

Input:

Nová opatření na podporu malých a středních firem

22.6.2012, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchoduDoba čtení: 4 minuty

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil nová prorůstová opatření na podporu malých a středních firem. Firmy s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruku na bankovní úvěry do výše pěti milionů korun na dobu až šesti let.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nový program „Záruka pro malé podnikatele“. Firmy s méně než 50 zaměstnanci tak mohou získat záruku za bankovní úvěry do výše pěti milionů Kč na dobu až šesti let.

 "Až 70procentní záruky budou poskytovány k investičním i provozním úvěrům pro projekty v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu," sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Chceme tak zpřístupnit úvěry malým podnikatelům v hodnotě až dvě miliardy korun," dodal.

Českomoravská záruční a rozvojová banka přijímá žádosti o záruky od 15. června. Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce rozvojové banky www.cmzrb.cz. Tam jsou také uvedeny podrobné informace k zárukám včetně formulářů žádostí.

NOVINKA — SEED/VENTURE KAPITÁLOVÝ FOND

Naprostou novinkou v podpoře českého podnikání bude Seed/Venture kapitálový fond, který MPO plánuje spustit v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) ještě v letošním roce. "Chceme, aby peníze z evropských fondů byly využity účelně na investice, které podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost Česka. Pilotní fond rizikového kapitálu toto splňuje. Bude investovat kapitál do začínajících firem společně se soukromými investory, kteří kromě prostředků poskytnou i potřebné know—how pro jejich další rozvoj, podobně jako je to u fondů existujících řadu let v zahraničí," uvedl ministr.

Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které mají malý zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom tyto začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie.

Nový náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Martin Frélich dále připomenul, že smyslem Seed/Venture kapitálového fondu bude motivovat soukromé investory, aby pronikly také na tuto část trhu, přičemž jim bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10 — 70 procent, u pokročilejších projektů 10 — 50 procent. Pouze u nejmenších projektů bude fondu umožněno investovat samostatně.

Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed/Venture fondu co nejvíce tržním podmínkám — investiční rozhodování je ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Role MPO je v přípravě rámce pro fungování Seed/Venture fondu a kontrole jeho hospodaření, zbytek činností bude především na jeho správci a soukromých spoluinvestorech.

"Prostředky vynaložené Seed/Venture fondem mají revolvingový charakter, peníze navrácené z úspěšných investic tedy budou moci být použity ve prospěch dalších projektů. Seed/Venture fond se tak

Nahrávám...
Nahrávám...