dnes je 24.7.2024

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024

23.7.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v letošním roce 2024; další změny jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

  • Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

  • Změny v zákoně o DPH

  • Změny v ostatních daňových zákonech

Změna výše průměrné mzdy 2024

Jako každoročně dochází ke zvýšení průměrné mzdy, bylo tomu tak pro loňský rok 2023 (na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb.) a je tomu tak i pro rok 2024 (na základě nařízení vlády č. 286/2023 Sb.). Průměrná mzda pro rok 2023 činila 40 324 Kč a pro rok 2024 je 43 967 Kč.

To má vliv mimo jiné na:

  • výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob a platby fyzické osoby v 1. pásmu paušálního režimu,

  • minimální a maximální výši záloh na pojistné, které zachycuje následující tabulka:

Minimální pojistné na: 2023 2024
zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 968 Kč
důchodové zabezpečení pro hlavní činnost 2 944 Kč 3 852 Kč
důchodové zabezpečení pro vedlejší činnost 1 178 Kč 1 413 Kč

K předchozí tabulce doplňme, že na vzrůst pojistného na důchodové zabezpečení v roce 2024 má vliv nejenom zvýšení průměrné mzdy, ale také úpravy výpočtu zákonem č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidačním balíčkem), kdy se pro vedlejší činnost nově počítá 11 % průměrné mzdy místo dřívějších 10 % a pro hlavní činnost 30 % průměrné mzdy místo dřívějších 25 %. Toto procento pro hlavní činnost poroste ještě další dva roky (2025 a 2026) vždy o 5 % až na 40 %, nicméně začínající podnikatelé v roce zahájení činnosti a v následujících dvou letech budou mít výjimku v podobě minimálního pojistného ve výši 25 % průměrné mzdy, tj. v roce 2024 ve výši 3 210 Kč (vypočteno jako 29,2 % z částky 10 992 Kč).

Doplňme, že pro zdravotní pojištění je třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna daného roku.

Podle nové úpravy se zvýšení zálohy na důchodové zabezpečení na úroveň alespoň minimální zálohy musí provést již v záloze na leden 2024, tedy obdobným způsobem, jak to je a bylo i v minulosti zakotveno u záloh na zdravotní pojištění.

Platby nemocenského pojištění v roce 2024

Pro nemocenské pojištění (které je pro OSVČ stále dobrovolné) dochází v roce 2024 ke zvýšení minimální výše ze 168 Kč na 216 Kč měsíčně. Toto zvýšení je ale důsledkem zvýšení sazby pojistného z 2,1 % na 2,7 % vyměřovacího základu, nikoliv důsledek zvýšení průměrné mzdy.

Nemocenské pojištění zaměstnanců

Hranice, od které jsou nemocensky pojištěni zaměstnanci, zůstává i pro rok 2024 ve výši 4 000 Kč. To má vliv i na srážkovou daň u zaměstnanců, kteří neučinili pro zaměstnavatele prohlášení (viz § 6 odst. 4 písm. b) ZDP).

Nemocenské pojištění u dohod o provedení práce

Hranice, od které jsou nemocensky pojištěni zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce, zůstává i pro rok 2024 ve výši nad 10 000 Kč. To má vliv i na srážkovou daň u zaměstnanců, kteří neučinili pro zaměstnavatele prohlášení (viz § 6 odst. 4 písm. a) ZDP). Doplňme, že původně měla tato částka od 1. 7. 2024 vzrůst, ale v důsledku novely zákonem č. 163/2024 Sb. to již neplatí. Naopak tato novela přináší změny od roku 2025, které komentujeme v článku Změny v zákoně o daních z příjmů a podrobněji i v článku Mzdy.

Odvody sociálního pojištění

Pro zaměstnance se od roku 2024 také zvyšují odvody na sociální pojištění, a to o 0,6 % vyměřovacího základu v důsledku zvýšení odvodu na nemocenské pojištění. Zaměstnanci se tak bude srážet 11,6 % (z toho 4,5 % na zdravotní pojištění, 6,5 % na důchodové zabezpečení a nově 0,6 % na nemocenské pojištění).

Odvody za zaměstnavatele se nemění. Tedy až na zaměstnávání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, kdy zaměstnavatel odvádí na sociální pojištění místo 24,8 % vyměřovacího základu v roce 2023 částku 26,8 %, v roce 2024 částku 27,8 % a v letech

Nahrávám...
Nahrávám...