dnes je 14.6.2024

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2022 a 2023

7.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2022 a 2023

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2022 a 2023; další změny jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

 • Změny v zákoně o DPH

 • Změny v ostatních daňových zákonech

Změna výše průměrné mzdy 2023

Jako každoročně dochází i v roce 2023 ke zvýšení průměrné mzdy, a to na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., kterým vláda stanovila všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021. V důsledku toho dochází pro rok 2023 ke zvýšení průměrné mzdy z 38 911 Kč na 40 324 Kč.

To má vliv mimo jiné na:

 • výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob a platby fyzické osoby v paušálním režimu,

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvyšuje z 2 627 Kč na 2 722 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z 2 841 Kč na 2 944 Kč a maximální výše z 45 449 Kč na 47 099 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z 1 137 Kč na 1 178 Kč a maximální výše z 45 449 Kč na 47 099 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění vzrostl z 1 867 728 Kč na 1 935 552 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění je třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2023.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby nemocenského pojištění v roce 2023

Pro nemocenské pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) se minimální výše pro rok 2023 zvyšuje ze 147 Kč měsíčně na 168 Kč měsíčně.

Nemocenské pojištění zaměstnanců

Hranice, od které jsou nemocensky pojištěni zaměstnanci, se pak zvyšuje z 3 500 Kč na 4 000 Kč. To má vliv i na srážkovou daň u zaměstnanců, kteří neučinili pro zaměstnavatele prohlášení (viz § 6 odst. 4 písm. b) ZDP).

Zvýšení úrokových sazeb

V roce 2022 došlo ke změně úrokových sazeb již čtyřikrát, naposledy se od 23. 6. 2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazba z 5,75 % na 7 % p.a. V oblasti daní to znamenalo mj. zvýšení úroku z prodlení. Ten, který se aplikoval pro 1. pololetí 2022, byl ve výši 11,75 % p.a., protože vycházelo z repo sazby platné k 1. 1. 2022 (v té době to bylo jen 3,75 %). Pro 2. pololetí 2022 je úrok z prodlení 15 %, protože se vychází ze

Nahrávám...
Nahrávám...