dnes je 21.4.2024

Input:

Osvobození převodu podílu v obchodní korporaci

16.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.1.5 Osvobození převodu podílu v obchodní korporaci

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru), a to (až na výjimky) v situaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let. Od roku 2015 zákon doplňuje, že se osvobozuje jen úplatný převod (nikoliv bezúplatný). Posouzení osvobození v návaznosti na případné zvýšení viz následující tabulka.

Do 2013   2014–2016   2017–2021  
Doba 5 let se počítá od nabytí prvního podílu, bez ohledu na jeho případné zvýšení plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného člena.   Doba 5 let se počítá individuálně pro každé zvýšení podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytí podílu od jiného člena.   Doba 5 let se počítá individuálně  pro každé zvýšení podílu nepeněžním plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytí podílu od jiného člena.  

Komentář:

Podle přechodných ustanovení (viz č. II. bod 4 zákonného opatření č. 344/2013 Sb., které změnu od roku 2014 přineslo), se aplikuje nové znění od roku 2014 až na zvýšení podílů, ke kterému došlo po 31. 12. 2013.

Doba 5 let se nepřerušuje v případě rozdělení podílu v souvislosti s prodejem podílu, je-li rozdělením zachována celková výše podílu.

Od zdaňovacího období započatého v roce 2018 platí, že se doba 5 let zkrátí i o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Osvobození se (jak v roce 2013, tak v úpravě od roku 2014) nedá použít:

  • pro příjem z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

  • pro příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném

Nahrávám...
Nahrávám...