dnes je 17.4.2024

Input:

Platba daně z nemovitostí na rok 2012 se blíží

27.4.2012, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 2 minuty

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012 nebo její první splátky.

Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena aktuální výše daňové povinnosti a případný nedoplatek daně.

Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová částka jim nebude sdělena platebním výměrem, mohou aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného předpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finančním úřadě v České republice.

Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce česká daňová správa poplatníkům daně z nemovitostí rozesílat složenky na úhradu této daně. Složenky budou expedovány od 16. dubna 2012 tak, aby všem poplatníkům byly doručeny nejpozději do poloviny května. Poplatníci platící daň z nemovitostí v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů obdrží složenky v jedné zásilce, přičemž každá ze složenek bude obsahovat výši aktuální daňové povinnosti. Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, budou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den).

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou, musí tak učinit do 31. května 2012. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací

Nahrávám...
Nahrávám...