dnes je 23.5.2024

Input:

Platné změny v daních od 1. 1. 2013

4.1.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Daňový balíček i velká novela zákona o DPH na poslední chvíli prošly. Navrhované změny těsně před koncem roku podepsal prezident republiky a platí od 1. 1. 2013.

Ačkoliv nebylo ještě těsně před vánočními svátky jasné, zda změny v daních z příjmů a DPH platné od nového roku nakonec projdou, stalo se tak. Prezident republiky tentokrát změny posvětil a daňový balíček i novelu zákona o DPH podepsal. Předmětné novely vyšly již ve Sbírce zákonů pod čísly 500/2012 Sb. a 502/2012 Sb.

Zákon č. 500/2012 Sb., novela daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

a)                  změny v daních z příjmů: z hlediska ZDP je nejpodstatnější novinkou nový § 16a, který přináší institut solidární daně, dále pak omezení výdajových paušálů u podnikatelů a slev na dani, zrušení základní slevy u pracujících důchodů,

b)                  změny v DPH: kromě již známého zvýšení obou sazeb DPH o 1 %, tj. na 15 % a 21 %, se mění např. algoritmus z § 37 odst. 3 ZDPH (výpočet DPH při DUZP, bylo-li DPH odvedeno z úplaty před DUZP) či se mění některé sazby DPH u zdravotnických pomůcek,

c)                  změny u daně z nemovitostí – změna § 15 - zvýšení sazby na 4 %,

d)                  změna ve spotřebních daních,

e)                  změny ve zdravotním pojištění – ruší se ustanovení o maximálním vyměřovacím základu pro zaměstnance i podnikatele.

Připomeňme, že některé změny budou platit pouze po přechodnou dobu let 2013 až 2015.

 

 Zákon č. 502/2012 Sb., novela zákona o dani z přidané hodnoty

Tato novela obsahuje poměrně hodně změn. Mění se některá pravidla při vystavování daňových dokladů, mění se i podmínky pro registraci k DPH, místo plnění u pronájmu dopravních prostředků, upravují se některé podmínky u režimu přenesení daňové povinnosti či pro evidenci, která je nutná pro účely DPH. Je provedena úprava i v některých definicích (např. sídlo osoby povinné k dani, místo pobytu

Nahrávám...
Nahrávám...