dnes je 4.6.2020

Input:

Podmínka pro tvorbu opravných položek k pohledávkám ve vazbě na zdanění

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.10 Podmínka pro tvorbu opravných položek k pohledávkám ve vazbě na zdanění

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 2 odst. 2 ZoR uvádí, že není-li výslovně stanoveno v zákoně o rezervách jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zákona o daních z příjmů příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně.

§ 2 odst. 6 a 7 ZoR uvádí od 1. 1. 2015 (s možností zpětně použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014) výjimky z pravidla uvedeného v předchozím.

Do 2013   2014–2020