dnes je 10.6.2023

Input:

Pokyn GFŘ D-9 k postupu při porušení rozpočtové kázně

20.7.2012, Zdroj: Generální finanční ředitelství

GFŘ vydalo pokyn D-9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.

Účelem tohoto pokynu je s ohledem na ustanovení čI. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie upravující poskytování veřejné podpory, v zájmu vyloučení pochybností ohledně existence a rozsahu veřejné podpory, stanovit jednotná pravidla pro jednotné posuzování žádosti o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně, a tím zajistit  jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně 

Nahrávám...
Nahrávám...