dnes je 24.4.2024

Input:

Poplatníci daně (ZDN)

25.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

7.13 Poplatníci daně (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 3 odst. 3 a 4 ZDN – Vymezení poplatníků daně z pozemků

§ 8 odst. 3 a 4 ZDN – Vymezení poplatníků daně ze staveb a jednotek

2016–2023   2024  
Poplatníci daně z pozemků  
Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li tento pozemek

  • evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,

  • s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

  • převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

 
Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li tento pozemek

  • evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,

  • s ním příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv, nebo

  • převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

 
Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám.   Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo pokud je s pozemkem příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
Poplatníci daně ze staveb a jednotek  
Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo jsou-li převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.   Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované zdanitelné jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, je-li s nimi příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv, nebo jsou-li převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.  
Neupraveno.   Uživatel je poplatníkem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, pokud vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám, nebo je se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Komentář:

Uživatel je poplatníkem daně z pozemků, pokud vlastník pozemku není znám, a nově je-li s pozemkem příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dochází tak k rozšíření okruhu poplatníků o uživatele pozemků, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a kteří nemají se Státním pozemkovým úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu. Důvodem této změny je skutečnost, že podle ZDN ve znění do 31. prosince 2023, pokud někdo užíval k podnikání (např. k zemědělské prvovýrobě) bez právního titulu pozemek, se kterým byl příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, poplatníkem daně byl Státní pozemkový úřad, (pozemek byl užíván bez právního titulu, tj. nebyl pronajat ani propachtován). Zároveň pozemek nepožíval osvobození z titulu vlastnictví státu [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDN], protože nebyla naplněna podmínka uvedená v § 4 odst. 3 ZDN, která uvádí, že pozemek požívá výše uvedené osvobození, jen pokud není užíván k podnikání. Dochází k rozšíření okruhu poplatníků o uživatele pozemků, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a kteří nemají se Státním pozemkovým úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu. Těmto uživatelům vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z

Nahrávám...
Nahrávám...