dnes je 23.5.2024

Input:

Praktické informace k důchodové reformě

26.2.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelstvíDoba čtení: 4 minuty

S účinností od 1. 1. 2013 přinesl zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření. S touto novinkou si můžeme položit otázku, jaké povinnosti jsou s tím spojeny a jak odvádět příslušné pojistné.

Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1. února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného  podává  elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20. března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

Další informace pro ty, kteří tuto oblast řeší, jsou na webu České daňové správy.

Všechny finanční úřady jsou od 1. ledna 2013 zapojeny do realizace důchodové reformy. Specializovaný finanční úřad (SFÚ) jako správce Centrálního registru smluv obdržel od začátku roku do poloviny února 7.300 žádostí o registraci smluv o důchodovém spoření, které uzavřeli občané s penzijními společnostmi. Většinu z tohoto počtu obdržel SFÚ během posledních 14 dnů. Generální finanční ředitelství předpokládá, že trend strmého nárůstu počtu registrovaných smluv bude dále pokračovat a ke kulminaci počtu měsíčně registrovaných smluv o důchodovém spoření ve II. pilíři dojde v průběhu května a června.

SFÚ se od 1. ledna 2013 stal správcem Centrálního registru smluv. V rámci této kompetence vede správní řízení ve věci registrace smluv o důchodovém spoření a eviduje zákonem předepsané údaje, které je povinen poskytovat oprávněným subjektům.

Vzhledem k množícím se případům nesprávného stanovení počátku účasti upozorňuje Generální finanční ředitelství veřejnost na správný postup:

Podle § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, se poplatník stává účastníkem spoření ve II. pilíři od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí SFÚ o registraci nabylo právní moci.

Příklad:

Pan Novák na počátku ledna 2013 uzavřel s vybranou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, penzijní společnost smlouvu odeslala na SFÚ k registraci a SFÚ vydal 28. ledna 2013 rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření, které nabylo právní moci 4. února 2013 (doručením oběma účastníkům smlouvy).Tato skutečnost byla panu Novákovi sdělena formou „Oznámení o nabytí právní moci“. Pan Novák se stává účastníkem důchodového spoření od 1. března 2013.

Správu pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři provádějí všechny finanční úřady. Finanční úřady vedou řízení se zaměstnavateli a s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), vybírají

Nahrávám...
Nahrávám...