dnes je 23.5.2024

Input:

Praktické řešení změny sazby DPH na přelomu roku

6.1.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Novelizací zákona o DPH došlo ke zvýšení snížené sazby DPH na 14 %. V souvislosti s touto změnou bude třeba řešit i praktický postup na přelomu roku 2011/2012.

Uveďme tedy obecné příklady  na změnu sazby, jak se projeví v přechodném období z roku 2011 na rok 2012. V příkladech se vychází z ustanovení § 36 odst. 2 ZDPH, který stanovuje postup při stanovení základu daně při přijetí úplaty předem, ze které plátci vznikla povinnost přiznat daň. Pokud plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění, přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, tj. do 31. 12. 2011, je povinen z této přijaté úplaty přiznat daň a použít platnou sazbu daně (10 % nebo 20 %). Základem daně je v tomto případě částka přijaté úplaty snížená o daň.

Postup při stanovení základu daně pro výpočet daně k datu uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, je uveden v § 37 odst. 3 ZDPH.

Při stanovení výpočtu daně je použit výpočet z úplaty za zdanitelné plnění podle § 37 odst. 2 ZDPH, která je považována za částku včetně daně, a koeficientu, který se vypočítává jako podíl, v jehož čitateli je sazba daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, tj. koeficient v roce 2011 pro sníženou sazbu daně 10 % = 10 / (10 + 100) = 0,0909, koeficient v roce 2012 pro sníženou sazbu daně 14 % = 14 / (14 + 100) = 0,1228.

Příklad 1

Dne 20. 9. 2011 obdržela firma A na stavbu osobního výtahu do panelového domu od SVJ celkovou částku 800 000 Kč.

Firma A vystaví fakturu s datem

Nahrávám...
Nahrávám...