dnes je 21.7.2024

Input:

Preventivní zdravotní prohlídky ano či ne?

21.11.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

V souvislosti s přijetím zákona o specifických zdravotních službách řeší od 1. dubna řada zaměstnavatelů otázku povinných preventivních prohlídek, a to především u krátkodobých zaměstnání, resp. u zaměstnanců na dohody o provedení práce. Z hlediska komplikovanosti plnění této povinnosti v určitých případech se hovořilo o přijetí upravující vyhlášky či dokonce novelizaci zákona. Jaký je tedy současný stav?

Ministerstvo zdravotnictví, které je garantem této problematiky, prozatím nepřipravilo žádnou prováděcí vyhlášku. Kloní se spíše k novelizaci zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.  V Poslanecké sněmovně v současné době leží dokonce dvojí návrh na změnu § 59 tohoto zákona.

 

1)     V jednom je navrhováno úplné vyloučení dohod o provedení práce (ale pouze těch, nikoliv dohod o pracovní činnosti) z povinnosti preventivních prohlídek.

2)     Druhý poslanecký návrh předpokládá, že by byly z povinnosti preventivní prohlídky u dohod o provedení práce vyloučeny práce zařazené do rizikové kategorie I.

 

První návrh je ve druhém čtení a druhý návrh v prvním čtení. Jak vše dopadne, to je prozatím otázkou.

 

Nicméně do doby přijetí příslušné úpravy zákona je nutné postupovat dle dosavadního stavu. MZ a MPSV vydalo dne 29. 3. 2012 stanovisko k aplikaci zákona, z jehož závěru vyplývá následující.

 

Od 1. 4. 2012 je tedy zaměstnavateli uložena povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů bez jakékoliv výjimky, tedy povinnost vstupní lékařské prohlídky se vztahuje nejenom na pracovní poměr, ale i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§ 59 zák. č. 373/2011 Sb.). Také u těchto dvou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr neexistuje prozatím žádná výjimka, pokud jde o rozsah vykonávané práce nebo místo vykonávané práce anebo o druh vykonávané

Nahrávám...
Nahrávám...