dnes je 23.5.2024

Input:

Připravované změny daňových zákonů od roku 2014

9.5.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Vláda přeložila k projednání do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Jde o velký balík změn v daňových zákonech, které by měly platit od roku 2014.

Sněmovní tisk č. 1004 představuje obrovský balík změn daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nejedná se však pouze o legislativní úpravy v souvislosti s novým občanským zákoníkem, ale je zde navrženo mnoho dalších poměrně významných změn (vč. některých z těch, které by měly platit až od roku 2015). Změny by se dotkly v podstatě všech typů daní.

Parlament České republiky schválil komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů, které nabyly platnosti dne  22. března 2012, a to:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a
  • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Tato rekodifikace přinese s účinností k 1. lednu 2014 rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva. Dojde ke zrušení desítek zákonů a jejich nahrazení těmito novými zákony.

V reakci na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), byla Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s jinými resorty připravena řada novel právních předpisů integrovaných do zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Dále byly Ministerstvem spravedlnosti předloženy návrhy zcela nových právních předpisů (např. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o zvláštních řízeních soudních, katastrální zákon, zákon o statusu veřejné prospěšnosti).

V oblasti daňového práva (v širším slova smyslu) došlo k rozsáhlým

Nahrávám...
Nahrávám...