dnes je 27.2.2024

Input:

Rezervy v pojišťovnictví

25.5.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.1.12 Rezervy v pojišťovnictví

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 6 ZoR uvádí podmínky pro tvorbu rezerv v pojišťovnictví. Tyto podmínky byly od roku 2020 zcela změněny.

Do 2019   Od 2020  
Rezerva v pojišťovnictví je technická rezerva (s výjimkou jiné technické rezervy) vytvořená podle účetních předpisů.
Daňově účinnou je ve výši, ve které je zaúčtována.  
Rezerva v pojišťovnictví je technická rezerva vytvořená podle zákona upravujícího pojišťovnictví.
Změna její výše ovlivní daňový výsledek za podmínek v ZDP.  

Komentář:

Zákon č. 277/2009 Sb., pojišťovnictví, upravuje tvorbu technických rezerv v § 52, a obsahuje též pravidla pro jejich vytváření.

Technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví vytváří tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna k vyrovnání závazků z veškeré jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy.

Obdobně se toto použije pro pojišťovnu z třetího státu a zajišťovnu z třetího státu ve vztahu k závazkům z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti provozované na území České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva,

Nahrávám...
Nahrávám...