dnes je 23.5.2024

Input:

Skupiny staveb a jednotek

11.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

7.3.2 Skupiny staveb a jednotek

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 10a ZDN – Skupiny staveb a jednotek

2023   2024  
Neupraveno.   Pro účely ZDN jsou pro stavby a jednotky definovány následující skupiny:

  • skupinu obytných budov tvoří budovy obytných domů a ostatní budovy s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu,

  • skupinu rekreačních budov tvoří budovy pro rodinnou rekreaci a budovy s výjimkou budovy garáže, které plní doplňkovou funkci k rekreačním budovám,

  • skupinu garáží tvoří budovy garáže a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž,

  • skupinu zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství tvoří zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,

  • skupinu zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě tvoří zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,

  • skupinu zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání tvoří zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k podnikání v jiném druhu podnikání než podle § 10a odst. 1 písm. d) a e) ZDN,

  • skupinu ostatních zdanitelných staveb tvoří zdanitelné stavby jiné než podle § 10a odst. 1 písm. a) až f) ZDN,

  • skupinu ostatních zdanitelných jednotek tvoří zdanitelné jednotky jiné než podle § 10a odst. 1 písm. c) až f) ZDN.

 
Neupraveno.   Zdanitelná jednotka se zařadí do skupiny odpovídající převažujícímu účelu jejího užívání. Nelze-li z důvodu stejného poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům určit, do které skupiny má být zdanitelná jednotka zařazena, zařadí se do skupiny s nejvyšší sazbou daně.  
Neupraveno.   Zdanitelná stavba podle § 10a odst. 1 písm. a) až c) nebo g) ZDN, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy je užívána k podnikání, se vždy zařadí do odpovídající skupiny podle § 10a odst. 1 písm. d) až f) ZDN. Zdanitelná jednotka podle § 10a odst. 1 písm. c) nebo h) ZDN, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána k podnikání, se vždy zařadí do odpovídající skupiny podle § 10a odst. 1 písm. d) až f) ZDN.  
Neupraveno.   Zdanitelná stavba a zdanitelná jednotka, které má podnikatel zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, s výjimkou budovy podle § 10a odst. 1 písm. a) ZDN, zdanitelné jednotky podle § 10a odst. 1 písm. c) ZDN a zdanitelné jednotky podle § 10a odst. 1 písm. h) ZDN, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, se vždy zařadí do odpovídající skupiny podle § 10a odst. 1 písm. d) až f) ZDN.  
Neupraveno.   Nelze-li určit, do které skupiny podle § 10a odst. 1 písm. d) až f) ZDN má být zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka zařazena, zařadí se do skupiny zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání.  

Komentář:

Zákon č. 349/2023 Sb. zavádí do ZDN skupiny staveb a jednotek. Pro vymezené skupiny staveb a jednotek bude moci obec stanovit od zdaňovacího období roku 2025 obecně závaznou vyhláškou místní koeficient. Na jednotlivé skupiny jsou následně navázány sazby daně.

Zdanitelná jednotka se zařadí do skupiny odpovídající převažujícímu účelu jejího užívání. Nelze-li z důvodu stejného poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům určit, do které skupiny má být

Nahrávám...
Nahrávám...