dnes je 14.6.2024

Input:

Srovnávací informace v účetních výkazech

22.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.53 Srovnávací informace v účetních výkazech

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Srovnávací informace za minulé účetní období

§ 4 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky

2016–2017   2018–2023   2024  
Vyhláška požaduje, aby v případě rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu každá z vykazovaných položek obsahovala také informaci o výši této položky v předcházejícím účetním období.   Tento požadavek je doplněn i u přehledu o peněžních tocích, kde by se měla také vykazovat srovnatelná položka za předcházející účetní období.   Vyhláška doplňuje nový odstavec 8, který uvádí, že při změně měny účetnictví se v účetních výkazech (v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty, v přehledu o peněžních tocích a v přehledu o změnách vlastního kapitálu) informace za minulé účetní období uvedou již v měně běžného účetního období.Dále je vložen další nový odstavec 9, který upřesňuje vykazování položek v měně účetnictví v celých tisících, případně v celých milionech, přičemž tato skutečnost včetně označení měny účetnictví musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky.  

Komentář:

V účetních výkazech vždy platilo pravidlo, že vedle položek běžného účetního období jsou vykazovány srovnatelné položky minulého účetního období. To se vždy týkalo rozvahy, a výkazu zisku a ztráty. Po zavedení přehledu o změnách vlastního kapitálu vyhláška požadovala vykazování srovnatelné informace za minulé účetní období i

Nahrávám...
Nahrávám...