dnes je 12.4.2024

Input:

Termín podání přehledu pro OSVČ s daňovým poradcem se blíží

20.7.2012, Zdroj: VZPDoba čtení: 2 minuty

Do 2. srpna 2012 musí podat své zdravotní pojišťovně přehled OSVČ ty subjekty, kterým zpracovával a podával daňové přiznání daňový poradce.

Termín pro podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně se odvíjí od podání daňového přiznání. Pro podání daňového přiznání je termín stanoven na 1. dubna, ale pokud má subjekt daňového poradce, je lhůta pro podání daňového přiznání (a zaplacení daně) prodloužena do 1. července. Vzhledem ke skutečnosti, že 1. července roku 2012 vychází na neděli, platí u subjektů, které zplnomocnily daňového poradce ke zpracování a podání přiznání, termín pro podání daňového přiznání 2. července 2012.

Zdravotní pojišťovně musí OSVČ vždy podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Pokud jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je tedy pro letošek nejzazším datem 2. srpna 2012. OSVČ je ale povinna své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost předem doložit, a to do 30. dubna roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a vypočtenou skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po

Nahrávám...
Nahrávám...