dnes je 5.12.2023

Input:

Úprava konsolidačního balíčku změn pro příští rok

7.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 4 minuty

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které byly předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný. Další legislativní postup pozměňovacího návrhu bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začala 5. 9. 2023 (poznámka redakce: konsolidační balíček změn je projednáván jako sněmovní tisk 488).

PŘEHLED ZMĚN SCHVÁLENÝCH KOALIČNÍMI PARTNERY

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

  • možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
  • tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

 

Zaměstnanecké benefity

  • Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162 Kč ročně). Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy apod. Konsolidační balíček ve výčtu existujících benefitů pro zaměstnance nic neškrtá, pouze omezuje osvobození od daně celkové výše benefitů na polovinu průměrné mzdy.
  • Penzijního spoření se změny navržené v konsolidačním balíčku netýkají, ty zůstanou nadále zvýhodněné stejně. U příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku, tj. bez ohledu na jeho formu.

 

Ponechání 100 % výnosů daně z nemovitých věcí obcím

  • sazby daně se zvýší přibližně na 1,8 násobek
  • veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
  • výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč) 

 

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

  • obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5, tj. mají možnost zavedením místního koeficientu ve výši 0,5 eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstává pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

 

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

  • schéma: 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle
Nahrávám...
Nahrávám...