dnes je 21.7.2024

Input:

Věcná osvobození u jednotek

13.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

6.14.3 Věcná osvobození u jednotek

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 20 odst. 6 písm. i) ZDDPN – Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

§ 8 ZDNV – Věcná osvobození u jednotek

Do 2013   2014–2020  
Není upraveno.   Věcná osvobození u jednotek
(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.  
i) převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy.   (2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
  1. je nájemcem této jednotky,
  2. je členem této právnické osoby a
  3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
(3) Stane-li se jednotka součástí společného jmění manželů, nárok na osvobození od daně vznikne i v případě, kdy podmínky podle odstavců 1 nebo 2 splní alespoň jeden z manželů. 

Komentář:

K tomu, aby mohlo dojít k osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí podle tohoto odstavce, musí být naplněna definice družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, jak je uvedena v § 729 zákona č. 90/2012 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...