dnes je 23.5.2024

Input:

Základní sleva na dani na poplatníka

18.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.2.5 Základní sleva na dani na poplatníka

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 35ba ZDP umožňuje každému poplatníkovi daně z příjmů, který je fyzickou osobou, snížit svou daň o slevu na poplatníka, od roku 2014 označovanou jako základní sleva. Její výše se v minulosti několikrát měnila, naposledy v letech 2021 a 2022 zákonem č. 609/2020 Sb., viz následující tabulka.

2006–2007   2008–2010   2011   2012–2020   2021   2022–2024  
Sleva ve výši
7 200 Kč ročně.  
Sleva ve výši
24 840 Kč ročně.  
Sleva ve výši
23 640 Kč ročně.  
Sleva ve výši
24 840 Kč ročně.  
Sleva ve výši
27 840 Kč ročně.  
Sleva ve výši
30 840 Kč ročně.  

Komentář:

Institut umožnění slevy na dani na poplatníka byl do ZDP zaveden od roku 2006, dříve byl podobný odpočet možný pomocí nezdanitelné částky. V letech 2006 a 2007 navíc nebyl nárok na její uplatnění u osoby, která byla k 1. 1. daného roku poživatelem starobního důchodu (anebo jí byl k 1. 1. přiznán starobní důchod zpětně), a důchod činil více než 38 040 Kč ročně.

Od roku 2008 mají nárok na slevu všichni poplatníci. I když podle původní úpravy, která platila od 1. 1. 2013 do 3. 8. 2014, nemohl slevu uplatnit poplatník, který k 1. 1. daného roku pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, díky nálezům Ústavního soudu je všechno jinak a i takový důchodce si slevu může nárokovat (i zpětně v uvedených obdobích).

Sleva se aplikuje na daň vypočtenou podle § 16 ZDP (v letech 2013 až 2020 po případném solidárním zvýšení daně) a případně nejprve sníženou o slevu na zaměstnance se sníženou pracovní schopností (§ 35 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...