dnes je 14.6.2024

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

7.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou především informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů pro rok 2022 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme). Zmiňujeme i některé projednávané novinky, které by mohly platit od roku 2023.

Zákon o spotřebních daních v roce 2022

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., dále "ZSD") mění od 1. 1. 2022 již dříve přijatá novela zvyšující daně z tabákových výrobků (vč. těch zahřívaných), a to takto:

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u pevné části z 1,79 Kč/kus na 1,88 Kč/kus (procentní část zůstává na 30 %), přičemž minimální daň vzroste z 3,20 Kč/kus na 3,36 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 2,08 Kč/kus na 2,19 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 720 Kč/kg na 2 860 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,721 Kč/g na 2,86 Kč/g.

Zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků bude pokračovat i v roce 2023.

Změny přijaté zákonem č. 93/2022 Sb.

Zákon č. 93/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 94) přináší celkem 32 změn a k tomu 4 přechodná ustanovení, pomocí nichž se do zákona zapracovávají dvě nové směrnice EU:

 • Směrnice Rady 2020/11151/EU je nazývána též alkoholovou směrnicí, protože řeší změny u daně z alkoholu a alkoholických nápojů. Většina změn má účinnost od 27. 4. 2022 (jen změna postupu pro měření stupňovitosti ochucovaného piva bude účinná až od 1. 1. 2031). Některé ze změn: pro specifikaci zboží se nově použije kombinovaná nomenklatura ve znění platném k 1. 1. 2019 (dříve to bylo k 1. 1. 2002), členské státy EU získaly možnost fakultativně aplikovat snížené sazby spotřební daně u některých kategorií výrobků (např. cider) v případě, že jsou vyráběny malými výrobci, byl zaveden jednotný formát osvědčení pro malé výrobce alkoholických nápojů, jejichž výrobky jsou dopravovány do členských států EU, které snížené sazby na některou skupinu výrobků aplikují.

 • Směrnice Rady 2019/2235/EU je označována jako směrnice o společném obranném úsilí a je již zmiňována v souběžném článku Změny v zákoně o DPH. Také u spotřební daně se jedná o osvobození (změny v § 11 odst. 1 ZSD), vracení daně dle § 15a ZSD a o doplnění ustanovení týkajících se dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 25 odst. 1 ZSD, § 27 odst. 1 a 7 ZSD, § 27a odst. 2 ZSD a § 28 odst. 1 ZSD). Účinnost této části změn je od 1. 7. 2022.

Změny přijaté zákonem č. 131/2022 Sb.

Zákon č. 131/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 205) přinesl s účinností od 1. 6. 2022 dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu, a to o 1,50 Kč na litr. Úprava je zapracována do § 48 ZSD a zohledňuje také vratku u zelené nafty v § 57 odst. 6 ZSD, která je v uvedeném období o 1,20 Kč na litr nižší. Snížení mělo původně platit jen 4 měsíce, ale další novela zákonem č. 286/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 306) prodloužila změny (s výjimkou bezolovnatého benzínu) až do konce roku 2023.

Velká novela zákonem č. 179/2022 Sb.

Zákon č. 179/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 176) přináší poměrně velkou novelu zákona o spotřebních daních (obsahuje 189 bodů změn a k tomu 10 bodů přechodných ustanovení).

Nicméně od 28. 6. 2022 je účinná pouze jediná změna, a to v § 89 ZSD, tedy v části zabývající se režimem podmíněného osvobození od daně z piva. Změna (odst. 4) umožní vrátit pivo do režimu podmíněného osvobození i na jiný sklad, než ze kterého bylo původně uvedeno do oběhu. Nový odst. 5 zavádí pravidla pro vrácení piva do daňového skladu na území ČR při vrácení z JČS EU.

Ve většině ostatních případů nabydou změny účinnosti až od 13. 2. 2023 (8 bodů již 1. 11. 2022). Důvodem změn je především snaha provést implementaci směrnice Rady EU 262/2020, datum účinnosti (13. 2. 2023) koresponduje s termínem, od kdy by mělo dojít k celoevropskému spuštění elektronického systému pro sledování vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy.

Dalšími oblastmi, které novela v návaznosti na evropské cíle řeší, je:

 • zavedení možnosti, aby odesílatel v rámci dálkového prodeje využil daňového zástupce, a zrušení možnosti, aby příslušný orgán členského státu určení daňového zástupce vyžadoval,

 • společné řešení, pokud jde o přirozené částečné ztráty během přepravy,

 • automatizace vydávání osvědčení o osvobození od daně a nakládání s ním v případě přepravy vybraných výrobků příjemcům, kteří jsou od spotřební daně osvobozeni, a

 • zproštění povinnosti poskytnout zajištění pro energetické produkty přepravované potrubím.

Zákon o evidenci tržeb

Přerušení EET v důsledku koronaviru

V minulé časové verzi tohoto článku jsme se věnovali zásadní novele zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ZET), která kromě startu poslední vlny od 1. 5. 2020 přinesla také možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu. Zároveň jsme ale upozornili na samostatný zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který evidování tržeb pozastavil. Podle jeho poslední novely:

 • do 30. 6. 2022 dochází k pozastavení evidence tržeb s tím, že subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle ZET (s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci

Nahrávám...
Nahrávám...