dnes je 23.5.2024

Input:

Změny ve výplatě sociálních dávek od 1. 12. 2012

26.10.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 3 minuty

Od 1. prosince dochází k několika změnám týkajících se nepojistných dávek, tj. např. při souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Konkrétní změny uvádíme dále.

HLAVNÍ ZMĚNY V NEPOJISTNÝCH DÁVKOVÝCH SYSTÉMECH OD 1. 12. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech:

  • Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
  • Vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku
  • Příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby
  • Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou

 

Rodičovský příspěvek i dětem s postižením

Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Dosud platilo, že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden typ dávky - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.

Nárok na obě dávky náleží rodiči zdravotně postiženého dítěte nejdříve od 1. prosince, stačí vyplnit písemnou žádost. Částky rodičovského příspěvku vyplacené před tímto datem (z důvodu péče o totéž dítě) se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Také rodiče, kteří nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku a pobírají ho v pevných částkách, mohou čerpat souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči.

Společně se zvýšením výše příspěvku na péči (viz dále v textu) touto změnou stát zvyšuje pomoc poskytovanou rodinám s dětmi se zdravotním postižením předškolního věku.

 

Příspěvek na péči

Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2 000 Kč.

Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let činí měsíčně nadále 3 000 Kč (stupeň závislosti I), 6 000 Kč (stupeň závislosti II), 9 000 Kč (stupeň závislosti III) a 12 000 Kč (stupeň závislosti IV).

I nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok na příspěvek na

Nahrávám...
Nahrávám...