dnes je 23.5.2024

Input:

Zmírnění podmínek pro povinné vstupní prohlídky

1.3.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novela reaguje na četné ohlasy z praxe, kdy zákon zavedl povinné vstupní prohlídky i u osob konajících práci např. na základě dohod o provedení práce.

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, novelizuje ustanovení § 59 upravující otázku posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

 

Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) tohoto zákona stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že podle § 3 zákoníku práce jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Jde o zcela novou administrativní povinnost zavedenou s účinností od 1. dubna 2012 uvedeným zákonem. Tato právní úprava však, jak se v praxi ukázalo, zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající tyto dohody, které se uzavírají na časově limitovanou dobu (nejvýše 300 hodin v kalendářním roce, resp. v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby) a zpravidla nikoli na práce, které by vyžadovaly nezbytné zjišťování zdravotní způsobilosti. Proto se navrhlo omezit povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze při vzniku pracovního poměru.

 

Z příslušných ustanovení zákona o specifických zdravotních službách se vypouští nově stanovená povinnost zaměstnance (zavedená s účinností od 1. dubna 2012) podrobit se vstupní lékařské prohlídce i v případě, že uzavírá některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vyjma dohod uzavíraných na rizikové práce či činnost, která vyžaduje splnění podmínek zdravotní

Nahrávám...
Nahrávám...