dnes je 15.6.2024

Input:

Zpracování osobních údajů správcem daně

25.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.19 Zpracování osobních údajů správcem daně

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 59a DŘ – Zpracování osobních údajů správcem daně

2009–2018   2019–2021  
DŘ uvedené ustanovení neobsahoval.   § 59a DŘ:
Zpracování osobních údajů správcem daně
(1) Správce daně

a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, a

b) může provádět výkon správy daní, nejde-li o vydávání rozhodnutí, výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede správce daně v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.

(2) Právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní uplatňuje daňový subjekt v rozsahu a způsobem stanoveným pro nahlížení do spisu nebo nahlížení do osobních daňových účtů; obdobně se postupuje při uplatnění práva třetí osoby na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní.

(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně ustanovení o stížnosti.”  

Komentář:

Novela

Nahrávám...
Nahrávám...