dnes je 6.2.2023

Input:

Zvláštní režim jednoho správního místa

4.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23 Zvláštní režim jednoho správního místa

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 110a až § 110zf ZDPH – Zvláštní režim jednoho správního místa

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

Do 2014   2015–26. 3. 2019   27. 3. 2019–2020  
V ZDPH platném do 31. 12. 2014 byla obsažena dvě speciální ustanovení týkající se stanovení místa plnění při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Ustanovení § 10h odst. 1 písm. h), i) a j) ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2014, stanovovalo místo plnění při poskytnutí uvedených služeb zahraniční osobě nepovinné k dani, kdy místem plnění bylo místo, kde měla zahraniční osoba nepovinná k dani sídlo nebo místo pobytu. Ustanovení § 10i ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2014, stanovovalo místo plnění při poskytnutí uvedených služeb zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani.   S účinností od 1. 1. 2015 byl v díle ZDPH místo plnění doplněn zcela nový § 10i ZDPH, který stanoví místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby jakékoli osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.   Ustanovení § 10i ZDPH doznává výrazné změny.
Nadále je místem plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani místo příjemce služby.  
Nahrávám...
Nahrávám...