dnes je 5.12.2023

Input:

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně - pouze při použití směrné hodnoty k určení srovnávací daňové hodnoty

14.2.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

6.28 Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně – pouze při použití směrné hodnoty k určení srovnávací daňové hodnoty

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 42 až § 52 ZDNV – Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně

Do 2013   2014–2020  
Není upraveno.   Základní ustanovení
Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se použijí, zvolí-li si poplatník, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu.  
Není upraveno.   Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí.  
Není upraveno.   Záloha
Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.  
Není upraveno.   Zaokrouhlování zálohy
Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
Není upraveno.   Splatnost zálohy
Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.  
Není upraveno.   Vyměření zálohy
Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu o vyměření daně.  
Není upraveno.   Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední
(1) Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru. (2) V náhradní lhůtě podle odstavce 1 je splatná i záloha vyměřená z moci úřední.  
Není upraveno.   Vyměření daně vyšší než záloha
(1) Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru. (2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně. (3) Činí-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň se stanoví ve výši zálohy.  
Není upraveno.   Vyměření daně neodchylující se od zálohy
(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. (2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.  
Nahrávám...
Nahrávám...